Spring til indhold

Ulla Tørnæs lancerer ungepakke: Unge skal inddrages mere i udviklingssamarbejdet

24.08.2017  10:52
I dag offentliggør minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs en ungepakke, der følger op på det store ungefokus i regeringens udviklingspolitiske og humanitære strategi.

”Hvis vi skal lykkes med at skabe udvikling, skal vi skabe udvikling for unge. Og derfor skal vi skabe udvikling sammen med unge,” siger Ulla Tørnæs.

Unge er helt afgørende for at skabe udvikling i den fattige del af verden. Verden har lige nu den største ungegeneration nogensinde, anslået til 1,8 milliarder, hvoraf 75% lever i et udviklingsland.

”Størstedelen af verdens unge bor i et udviklingsland. Det er derfor helt afgørende at give unge i udviklingslandene muligheder, så de kan tage udviklingen i egen hånd og se håb om en fremtid der, hvor de bor. Derfor er det afgørende, at inddrage de unge i udviklingssamarbejdet. Og det gælder både unge herhjemme og i udviklingslandene,” siger Ulla Tørnæs.

Ungepakken indeholder en række nye initiativer samt en styrkelse af eksisterende indsatser. Blandt de nye initiativer er inddragelsen af Dansk Ungdoms Fællesråd i det Udviklingspolitiske Råd, udnævnelsen af en global ungerådgiver i Udenrigsministeriet og styrkelse af ungedelegationer til de største internationale møder, herunder FN’s Generalforsamling.

”Danske unge skal have indflydelse på og føle ejerskab for dansk udviklingspolitik. Derfor givet vi nu Dansk Ungdoms Fællesråd medindflydelse på, hvordan vi anvender danske bistandskroner, ligesom vi giver danske unge bedre muligheder for at deltage i internationale konferencer, hvor der træffes beslutninger om deres fremtid,” siger Ulla Tørnæs.

Samtidigt er det ifølge ministeren vigtigt, at ungedagsordenen bliver tænkt sammen med øvrige udviklingsindsatser, da unge ikke blot er et emne for sig selv, men en målgruppe, der skal nås og inddrages meningsfuldt i alle relevante sammenhænge. Derfor vil unge fremover indgå som en strategisk prioritet og ungeinddragelse vil fremadrettet være en fast del af programmering af kommende landeprogrammer, ligesom unge vil indgå som en integreret del af samarbejdsaftaler med multilaterale organisationer og øvrige samarbejdspartnere.

Ulla Tørnæs vil særligt understøtte og drage fordel af de sammenhænge, der kan skabes mellem unge-dagsorden og ligestillingsdagsorden. F.eks. støtter regeringen den Afrikanske Udviklingsbank i at give lån til unge kvinder, der ønsker at starte egen virksomhed.

Ungepakken lanceres til et arrangement om SDG’erne for 350 gymnasieelever i FN byen torsdag den 24. august kl. 14.30-15.30. Tilmelding for journalister nødvendig.

Yderligere information og tilmelding til lanceringen:
Anna Munck, presserådgiver, tlf. 61 97 90 33, mail: annmun@um.dk