Spring til indhold

Praktikantopslag, forår 2019

29.08.2018  16:20
Ambassaden i Reykjavik søger en praktikant til politiske, kommercielle og andre opgaver i perioden 1. februar 2019 til 31. juli 2019.

Frist: 19. september 2018
 
Ambassaden tilbyder 
Ambassaden er en af de mindre i den danske udenrigstjeneste, og et praktikophold vil derfor give dig bred indsigt i ambassadens arbejde i Island og derigennem den danske udenrigstjenestes opgaver. 
Opgaverne er meget forskelligartede, og du vil komme til at prøve kræfter med mange spændende opgaver. Du vil blive bedt om at bidrage til udarbejdelse af indberetninger, lave informationssøgning, udarbejde analyser af konkrete problemstillinger, samt bidrage til ambassadens udadgående informationsarbejde, herunder gennem de sociale medier.
Du vil også få mulighed for at deltage i forskellige seminarer, konferencer og eksterne møder.

Kvalifikationer 
Du skal være dansk statsborger og i gang med en videregående uddannelse. Ansøgere, der har afsluttet grunduddannelsen på universitetsniveau (eller tilsvarende), og som er i gang med overbygningen, foretrækkes. Personer der allerede har afsluttet deres kandidateksamen kan ikke komme i betragtning.
Vi forventer, at du har mod på meget forskelligartede opgaver, kan arbejde selvstændigt, er ansvarsbevidst, proaktiv og fleksibel. Du skal have interesse for politik, herunder gerne det nordiske samarbejde og Arktis.
Gode sprogkundskaber i engelsk, skriftligt som mundtligt, forudsættes. Det vil være en fordel, men ikke en nødvendighed, at have kendskab til det islandske sprog. Du skal besidde basale IT-kundskaber, have indgående kendskab til de sociale medier, især Facebook, og så skal du skal have kørekort, og kunne køre bil. 
 
Praktikantvilkår 
Der er tale om uddannelsespraktik, hvor vi giver dig mulighed for ”hands-on” at lære, hvordan en lille dansk ambassade arbejder til gavn for Danmark. Hvis du har behov for det, vil vi søge at tilrettelægge praktikopholdet, så du kan opnå meritoverførsel.
Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et boligtilskud på 4.000 kr. pr. måned. Der er under opholdet ligeledes mulighed for at modtage SU efter gældende regler. Du vil optjene 2,08 dages ferie pr. måneds praktik. Afholdelse af ferie sker efter aftale med ambassaden. 
 
Ansøgning
Ansøgning, CV samt kopi af relevante eksamensbeviser sendes pr. mail til rekamb@um.dk.
I emnefeltet skrives ”Praktikansøgning, forår 2019”.
Vi skal modtage din ansøgning senest d. 19. september 2018, og forventer at træffe beslutning primo oktober.
Du er velkommen til at sende en mail til os på rekamb@um.dk, hvis du har spørgsmål. Du kan også kontakte Andreas Nøhr Vestergaard på andves@um.dk.