Spring til indhold

Dansk ratifikation af EU's frihandelsaftale med Canada

01.06.2017  12:57
Et stort flertal i Folketinget har i dag givet sit samtykke til Danmarks ratifikation af EU’s frihandelsaftale med Canada.

Udenrigsministeriet vurderer, at aftalen kan betyde en dansk eksportfremgang på op til 2,2 mia. kr. årligt. Det er godt for danske virksomheder, der bliver endnu mere konkurrencedygtige på det canadiske marked. For de danske forbrugere sikrer aftalen billigere varer og større udvalg i butikkerne – uden at gå på kompromis med de høje produkt- og fødevarestandarder.
 
Danmark bliver med Folketingets beslutning blandt de første EU-lande til at ratificere aftalen. Udenrigsministeren udtaler: ”Jeg glæder mig over, at regeringen med bred opbakning blandt Folketingets partier kan sende et signal til omverdenen om, at frihandelstanken lever i bedste velgående. Danskerne har i årtier haft stor gavn af at kunne handle frit med omverdenen – og det er glædeligt, at EU nu udvider sit netværk af frihandelsaftaler med endnu et vigtigt marked. Frihandelsaftalen med Canada er EU’s hidtil mest ambitiøse frihandelsaftale og en guldstandard for fremtidens handelspolitik.”
 
Europæiske virksomheder betaler i dag over 3,7 mia. kr. i told til de canadiske myndigheder. Når CETA træder i kraft, vil 98% af tolden mellem EU og Canada falde bort og dermed øge konkurrencedygtigheden på det canadiske marked, herunder for danskproducerede varer. Danske virksomheder vil fremover kunne byde på canadiske offentlige udbud, og adgangen for tjenesteydelser forbedres inden for en lang række sektorer, herunder søfart. Også på investeringsområdet er aftalen med til at sikre bedre vilkår, når danske virksomheder og fonde ønsker at investere i Canada.
 
Aftalen indeholder samtidig klare forpligtelserom bæredygtig handel, der skal være med til at sikre høje standarder inden for miljø, klima og arbejdstagerrettigheder. Den ambitiøse aftale med Canada skal være en model for EU’s fremtidige frihandelsaftaler med vigtige markeder, og dermed bidrage til at løfte de globale standarder for verdenshandlen.
 
Endelig giver aftalen mulighed for reguleringsmæssigt samarbejde mellem EU og Canada. Det kan bidrage til at fjerne eller lette tekniske handelshindringer på områder, hvor der i EU og Canada er ens beskyttelsesniveau, men forskellig regulering. Samarbejdet er frivilligt, og aftalen ændrer ikke ved EU’s eksisterende beskyttelsesniveau, fx i forhold til fødevarer, ligesom aftalen garanterer EU og Danmarks ret til også fremover at vedtage lovgivning, der i offentlighedens interesse.

For yderligere information kontakt:
Anne Møller Ege, presserådgiver, tlf.: 41532526, e-mail: annemo@um.dk