Spring til indhold

Tid til at brevstemme til kommunal- og regionalvalg

17.10.2017  14:46
Hvis du opholder dig i Tjekkiet under de kommunale og regionale valg i Danmark d. 21. november 2017, kan du brevstemme på den danske ambassade i Prag. Hvis du vil sikre, at din stemme når frem, skal du stemme inden d. 13. november 2017.

Du har ret til at stemme, hvis du på valgdagen:
- er fyldt 18 år,
- har fast bopæl i kommunen/regionen, dvs. er bopælsregistreret i CPR - og herudover:
- enten har dansk indfødsret (statsborgerskab), er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU, er statsborger i Island eller Norge eller uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen.

Hvis du bor i udlandet, har du som udgangspunkt ikke ret til at stemme til valg og folkeafstemninger i Danmark. Enkelte grupper af danske statsborgere, der har bevaret en særlig tilknytning til Danmark, kan dog søge om at bevare deres valgret til danske valg i en tidsbegrænset periode.
Hvis du ønsker at blive optaget på valglisten for udlandsdanskere, skal du anmode om det til din seneste bopælskommune i Danmark. Det er den samme valgliste, man bliver optaget på ved folketingsvalg og folkeafstemninger. Se mere på borger.dk.

Du kan stemme på en kandidatliste eller en bestemt kandidat, der stiller op til valget i den kommune/region, hvor du har fast bopæl. Hvis du stemmer personligt på en kandidat, kan det være en god idé også at skrive liste-betegnelsen og/eller bogstavbetegnelsen for den kandidatliste, kandidaten stiller op for. Det regnes stadig som en personlig stemme. Du kan finde en vejledning om, hvordan man brevstemmer, på de små konvolutter til brevstemmesedlerne.

Du skal selv undersøge, hvilke kandidatlister og eventuelt kandidater der er opstillet til valget i din kommune/region. Fortegnelser over de kandidatlister og kandidater, der er opstillet til valget i din kommune og region, vil fra den 9. oktober 2017 eller snarest muligt derefter kunne findes de steder i din kommune, hvor du kan brevstemme (f.eks. i borger-service), og typisk også på kommunens hjemmeside.

Se bogstavliste over nogle af de partier, der stiller op til kommunalvalget her:

A. for Socialdemokratiet
B. for Radikale Venstre
C. for Det Konservative Folkeparti
D. for Nye Borgerlige
F. for SF – Socialistisk Folkeparti
I. for Liberal Alliance
O. for Dansk Folkeparti
S. for Slesvigsk Parti
V. for Venstre, Danmarks Liberale Parti
Ø. for Enhedslisten – De Rød-Grønne
Å. for Alternativet
De øvrige bogstaver i alfabetet kan anvendes ved tildeling af bogstavbetegnelser til andre kandidatlister. Ingen kandidatliste kan dog få bogstavet X.