Spring til indhold

Regeringen sender 20 mio. kr. og eksperthjælp til opbygning af skattesystemer i udviklingslande

21.04.2018  20:00

Skatteminister Karsten Lauritzen og udviklingsminister Ulla Tørnæs underskriver i dag to nye aftaler med Den Internationale Valutafond (IMF). Med aftalerne sender Danmark 20 mio. kr. og ekspertbistand fra de danske skattemyndigheder til IMF’s arbejde med opbygning af skatteadministrationer i udviklingslande. Aftalerne er en opfølgning på ministrenes fælles rejse til Ghana i januar 2018.
 
Skatteadministrationer i udviklingslande - især Afrika - kan se frem til at få hjælp til at udvikle stærke skattesystemer fra danske skatteeksperter. To nye aftaler mellem Danmark og Den Internationale Valutafond (IMF) betyder, at Danmark bidrager med 20 mio. kr. til IMF. Derudover stiller de danske skattemyndigheder skatteeksperter til rådighed for konkrete projekter i udviklingslandene.
 
Aftalerne er i dag blevet underskrevet af skatteminister Karsten Lauritzen og udviklingsminister Ulla Tørnæs under IMFs forårsmøde i Washington. På ministrenes fælles rejse til Ghana i januar så de bl.a., hvorfor det er vigtigt at styrke udviklingslandenes skatteadministrationer, så landene får bedre mulighed for at øge deres skatteindtægter.
 
”Hvis udviklingslandene øgede deres skatteopkrævning med 1 pct., ville det give landene en indtægt på mere end det dobbelte af verdens samlede udviklingsbistand. En række udviklingslande har et stort skattepotentiale, og det er oplagt at få det potentiale indfriet, så landene i højere grad kan være med til at finansiere deres eget samfund og indfri verdensmålene”, siger udviklingsminister Ulla Tørnæs.
 
”Det er vigtigt, at vi bidrager til at styrke udviklingslandenes muligheder til at skabe et velfungerende skattesystem. Kun på den måde kan de få penge i kassen til behandling på sygehusene, give børn og unge mulighed for uddannelse og på lang sigt blive uafhængige af udviklingsbistand. Vi så på vores rejse i Ghana, at vores hjælp gør stor gavn. Vores danske skatteeksperter er blandt verdens bedste. Derfor er det glædeligt, at vi med aftalen med IMF tilbyder vores ekspertise til nye projekter i Afrika”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.
 
Konkret indebærer aftalen, at medarbejdere fra de danske skattemyndigheder kan sendes ud på kortere missioner i 2-3 uger. Under en mission vil IMF betale lønnen for medarbejderne. Udsendelserne vil være til lande, som Danmark prioriterer i regeringens udviklingspolitik – primært i Afrika.