Spring til indhold

Vareeksporten faldt 0,4 pct. i februar 2018: Årsstigningstakt faldt til 2,9 pct.

09.04.2018  10:57
Vareeksporten eksklusiv energivarer, skibe og fly faldt 0,4 pct. i februar 2018 i forhold til januar viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik, som er offentliggjort i dag.

Væksten i januar oprevideres samtidig fra -0,3 pct. til 0,0 pct. Årsstigningstakten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, faldt til 2,9 pct., hvor den i forrige måned var 3,3 pct. eksklusiv energi, skibe og fly.

Faldet i februar kan især henføres til lavere afsætning til USA (-5,0 pct.) og Kina (-5,3 pct.), mens der var fremgang til Tyskland på 4,0 pct. Set over de seneste tre måneder i forhold til tre måne-der forud har der været fald på de fleste markeder, hvor USA dog skiller sig ud med en betydelig fremgang på knap 13 pct. På årsbasis er vareeksporten til USA dog faldet knap 8 pct. For hele vareeksporten eksklusive brændsler, skibe og fly har væksten på årsbasis været 2,9 pct., især truk-ket af BRIIKS med knap 7 pct., mens væksten til EU har været 3,0 pct.

I februar skyldtes faldet blandt andet mindre afsætning forarbejdede varer til især Storbritannien og Sverige, mens der var god vækst af råstoffer (undtaget brændsler). På årsbasis har der været sæsonkorrigeret vækst i alle hovedkategorier, idet dog maskiner er stagneret med et lille fald på 0,1 pct.

Læs hele pressemeddelelsen inkl. graf og tabel her.

For yderligere information kontakt: 
Cheføkonom Jacob Warburg, på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk