Spring til indhold

Changed calculation of the duration of bans on re-entry during the period 2 until 16 March 2018.

28.06.2018  12:23

 

The Danish Police have during the period 2 to 16 March 2018, made an incorrect calculation of the duration of bans on re-entry issued in a number of cases where foreign citizens have been expelled from Denmark.

The incorrect calculation method means that during this period the Danish Police have calculated the duration from the date of the actual departure from Denmark instead of calculating the duration of the ban on re-entry from the first day of the month following the departure.

The incorrect calculation made by the Danish Police is not valid.

Foreign citizens, who have been expelled from Denmark during the said period, must therefore be aware that the announced ban on re-entry may have a longer duration than what was communicated by the police originally at the departure.

Any questions concerning bans on re-entry issued during this period may be directed to the Danish National Police at email nuc@nuc.dk .

 

Information om ændret beregning af varighed af indrejseforbud meddelt i perioden fra den 2. til 16. marts 2018

 

Dansk Politi har i perioden fra den 2. til 16. marts 2018 i en række sager, hvor udlændinge er blevet udvist af Danmark, beregnet varighed af det meddelte indrejseforbud forkert.

Det betyder, at dansk Politi i den nævnte periode fejlagtigt har regnet indrejseforbuddets varighed fra den faktiske udsendelse eller udrejse af Danmark i stedet for fra den 1. i den førstkommende måned efter udrejsen eller udsendelsen.

Den fejlagtige beregning er ikke gyldig.

Udlændinge der er udsendt eller er udrejst af Danmark i den nævnte periode, skal således være opmærksomme på, at det meddelte indrejseforbud kan have en længere varighed, end hvad politiet oplyste ved udrejsen eller udsendelsen.

Spørgsmål vedrørende meddelte indrejseforbud i perioden kan rettes til Rigspolitiet på e-mail nuc@nuc.dk .