Spring til indhold

Justeringer i strukturen af den danske handelsrepræsentation.

11.09.2017  16:13

Danmark har en række handelsrepræsentationer og generalkonsulater over hele verden, som varetager danske interesser, herunder erhvervsinteresser. Udenrigsministeriet søger løbende at tilgodese Danmarks samlede interesse bedst muligt inden for de givne økonomiske rammer. Der foretages derfor løbende justeringer af netværket af danske repræsentationer i udlandet for derigennem at tilpasse Danmarks repræsentationsstruktur til de globale udviklingstendenser og efterspørgslen fra erhvervslivet. Det er på den baggrund besluttet, at det danske generalkonsulat i Skt. Petersborg og handelskontoret i Atlanta lukker ved udgangen af 2017.

Lukningen af generalkonsulatet i Skt. Petersborg finder sted som led i ønsket om at konsolidere den danske tilstedeværelse i Moskva. Danske erhvervsinteresser og konsulære opgaver vil pr. 1. januar 2018 blive varetaget fra ambassaden i Moskva, der samtidigt vil blive styrket. Lukningen afspejler dermed ikke et mindsket ønske om stærke kommercielle relationer til Rusland. Og Danmark vil fortsat være repræsenteret i Skt. Petersborg ved det danske Kulturinstitut.

Kommercielle danske interesser, som tidligere har været varetaget af handelskontoret i Atlanta, vil pr. 1. januar 2018 blive varetaget af de øvrige danske repræsentationer i USA. Lukningen af handelskontoret i Atlanta indgår i en omprioritering og samlet styrkelse af repræsentationsstrukturen og den danske interessevaretagelse i USA.

For yderligere information kontakt:
Katrine Paaby Joensen, Souschef for strategi, policy og kvalitet, tlf: 61979109