Spring til indhold

Danmark øger støtten til forebyggelse af terrorisme i Mellemøsten

19.09.2017  11:19
Udenrigsminister Anders Samuelsen bevilger 8,5 mio. kr. til at bekæmpe og forebygge voldelig ekstremisme i ISIL-frontlinjestaterne Irak, Jordan og Libanon. 

Bevillingen går til et igangværende pilotprogram, som arbejder for at forebygge radikalisering på lokalt niveau, at bremse terrorfinansiering, imødegå ISIL’s propaganda på internettet og sikre, at terrorefterforskningen foregår med respekt for menneskerettigheder og retsstatsprincipper. Det sker i samarbejde med de irakiske, jordanske og libanesiske myndigheder og civilsamfund.

Udenrigsminister Anders Samuelsen siger:

”Danmark er dybt engageret i kampen mod terrorisme og voldelig ekstremisme. Vi leverer et solidt bidrag på mange fronter. Det gælder militært i koalitionens kamp mod ISIL, men i høj grad også i den anden ende af spektret i form af civile, forebyggende indsatser.

Kampen mod terrorisme kan ikke vindes med våben alene. Vi skal gribe tidligt ind og sørge for, at især unge ikke bliver indfanget af terroristernes propaganda. Det er derfor, jeg har besluttet at øge støtten til at bekæmpe og forebygge voldelig ekstremisme i Irak, Jordan og Libanon.”

En af de konkrete indsatser, som får tilført ekstra midler, er opbygning af lokale forebyggelsesnetværk mod radikalisering i seks byer i Jordan og Libanon.

"Jeg tror på, at vi i Danmark kan være med til at hjælpe og inspirere andre til en tidlig, forebyggende indsats på lokalt niveau. Det er det, vi gør med forebyggelsesnetværkene i Jordan og Libanon" tilføjer Anders Samuelsen.

Forebyggelsesprogrammet er finansieret af Freds- og Stabiliseringsfonden. Indsatsen med at forebygge voldelig ekstremisme i ISIL-frontlinjestaterne er en del af Danmarks bredspektrede engagement i Mellemøsten, som også omfatter militære bidrag, stabiliseringsindsatser, humanitær nødhjælp samt Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram.

For yderligere information kontakt:
Presserådgiver Kasper Thams Olsen, +45 61 97 90 31