Spring til indhold

Penge at tjene på indonesisk plastikaffald

03.05.2017  08:58
I 2050 vil der være mere plastik end fisk i verdenshavene, hvis forureningen fortsætter som i dag. Indonesien er det land i verden, der udleder næstmest plastik i verdenshavene. Det skal et nyt dansk-indonesisk samarbejde gøre noget ved.

 
”Der er virkelig brug for, at vi gør en indsats for at hjælpe de indonesiske myndigheder med at håndtere deres massive udfordringer med affaldsudledninger. Jeg så i går udfordringerne i Jakarta Bugten. Det er trist, hvor meget affald og plastik, som der bliver udledt i verdenshavene. Derfor har jeg lanceret et nyt myndighedssamarbejde inden for vand og affald i Indonesien. Dermed bidrager vi til at reducere udledningen af affald i verdenshavene, samtidig med at danske virksomheder kan tjene penge på det indonesiske affald,” siger minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs, der i denne uge besøger Indonesien.
 
Det nye danske myndighedssamarbejde har fokus på affaldshåndtering, genbrug og omdannelse af affald til energi. Danske myndigheder skal inspirere og udveksle erfaring med indoneserne om blandt andet affaldspolitik og forvaltning, offentlig regulering som for eksempel afgifter på plastikposer, genbrugs- og pantsystemer.
 
”Vi skal ikke mindst øse ud af vores erfaringer med at omdanne affald til energi. Det er område, hvor Danmark vel nærmest er verdensmestre. Vi importerer affald, som vi omdanner til varme og el i danske husstande. Det skal vi lære indoneserne til gavn for både miljøet og økonomien. Denne form for samarbejde er både innovativt og moderne, og et rigtig godt udenrigspolitisk redskab til det 21. århundrede", siger Ulla Tørnæs og tilføjer, at indoneserne efterspørger danske løsninger.
 
Danske virksomheder som DESMI, DONG Energy, Rambøll, Grundfos, Babcock&Wilcox Vølund og Miljøstyrelsen har allerede været i Jakarta og præsenteret løsninger på plastikforurening for de lokale myndigheder og Verdensbanken.
 
Danske virksomheder har også været involveret i pilotstudier under Danmarks miljøprogram, der erstatter kul med husholdningsaffald og omdanner gas fra en losseplads til elektricitet.

”Myndighedssamarbejde og inddragelse af dansk erhvervsliv står helt centralt i regeringens nye udviklingspolitiske strategi. Og i vækstlande som Indonesien kan danske løsninger gøre en afgørende forskel. Vi ønsker at inddrage det danske samfunds fulde kraft i udviklingssamarbejdet. Inklusiv den private sektor,” fastslå Ulla Tørnæs.
 
Ifølge ministeren flugter den nye danske udviklingsstrategi med FN’s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling. En dagsorden, der gælder for alle lande. Og som er universel.
 
”Problemerne kender ikke landegrænser. Slet ikke plastikforureningen. Men det gør løsningerne heller ikke. Og det kan danske virksomheder tjene penge på,” siger Ulla Tørnæs.
 
Myndighedssamarbejdet består i, at Danmark udsender en dansk vækstrådgiver med ekspertviden inden for affald og vand til den danske ambassade i Jakarta og indleder et tæt samarbejde mellem Miljø- og Fødevareministeriet og miljøstyrelsen - og deres indonesiske modparter. 
 
For yderligere presse: Marianne Lynghøj Pedersen, særlig rådgiver for ministeren for udviklingssamarbejde: 42485158, Poul Kjar, presserådgiver: 41865975