Spring til indhold

Kommunikationspraktikant for foråret 2019

14.11.2018  12:37
Vil du være vores nye kommunikationspraktikant i Madrid med ansvar for koordineringen af kommunikationen for handelsafdelingerne på de danske ambassader i Sydvesteuropa i forårssemesteret 2019? Ansøgningsfrist den 26. november.

Er du interesseret i kommunikation og formidling, og vil du have praktisk erfaring med digital kommunikation i en international kontekst?

Så kan du blive kommunikationspraktikant i Madrid for handelsafdelingerne på de danske ambassader i Sydvesteuropa i forårssemesteret 2019.

Det er en central opgave for udenrigstjenesten (Trade Council) at skabe vækst og beskæftigelse ved at bistå dansk erhvervsliv med at udnytte afsætningsmulighederne på udenlandske markeder. Handelsafdelingerne på de danske ambassader i Rom, Madrid, Paris og Lissabon samt handelskontoret i Barcelona indgår i et tæt regionalt samarbejde (Region Sydvesteuropa), der giver erhvervslivet adgang til et team af lokalt forankrede eksperter og tilbud om konkret hjælp til at udnytte markedsmulighederne i regionen.

Digital kommunikation er en væsentlig del af denne indsats og et effektivt værktøj til at formidle nyt fra regionen til beslutningstagere i dansk erhvervsliv. Vores velkvalificerede kommunikationspraktikant, der kan være med til at sikre at regionens digitale kommunikationsindsats bliver sammenhængende, koordineret og af høj kvalitet.

Som regional praktikant vil du sidde med kollegerne i handelsafdelingen på ambassaden i Madrid, men være tilknyttet det regionale team på tværs af repræsentationerne. Du vil skulle hjælpe med at koordinere strømmen af nyheder og bistå regionen med at formidle historier på den mest effektfulde måde. Du vil stå for udarbejdelse og redigering af tekster, video og andet indhold til de forskellige platforme (hjemmeside, intranet og sociale medier). Som praktikant på området vil du også have god mulighed for at bidrage til tilrettelæggelsen af nye arbejdsmetoder, procedurer og best-practices på området.

Du vil organisatorisk være placeret på ambassaden i Madrid sammen med den regionale koordinator på handelsområdet, men være knyttet til eksport- og investeringsfremmeindsatsen i hele Sydvesteuropa. Du vil således indgå i et regionalt team af handelsrådgivere fordelt på ambassaderne i Lissabon, Madrid, Rom og Paris samt handelskontoret i Barcelona.

Opgaver

Du forventes at stå for den dansk- og engelsksprogede kommunikationsindsats på regionens LinkedIn og Trade Council’s centrale digitale platforme (hjemmeside, LinkedIn, Facebook, Youtube) på regionens vegne. Det vil være din opgave at sikre en sammenhængende og professionel formidling af de erhvervs- og fremstødsmuligheder, som regionen kan tilbyde. Der vil være et betydeligt element af tværgående koordination og praktisk bistand til at udarbejde budskaber og tekster, opslag og indhold i øvrigt, ikke mindst video, der er målrettet et erhvervsorienteret dansk publikum.

Kvalifikationer

Der er tale om en meget selvstændig praktikantstilling. Dine studier skal have givet dig de nødvendige forudsætninger for at arbejde med effektiv kommunikation og formidling, såvel teknisk som indholdsmæssigt. Du skal have praktisk erfaring med digital kommunikation og nødvendige værktøjer til billed- og videoredigering. Du skal være indstillet på at yde bistand til et team placeret på fem forskellige repræsentationer med hensyn til alle aspekter af kommunikationsindsatsen – fra ideudvikling til endeligt produkt – ligesom du skal være indstillet på at arbejde i en multikulturel hverdag med kolleger, der ikke alle er dansktalende.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte regionalkoordinator Lars Gade Holm (laghol@um.dk).

Periode: 1. februar 2019 til 31. juli 2019.
Praktikken er ulønnet, men der ydes et månedligt boligtilskud.

Ansøgningsfrist: 26. november 2018
Ansøgningen sendes til madamb@um.dk bilagt CV og kopi af karakterer.

Kommunikationspraktikant forår 2019