Spring til indhold

Danmark vil sikre nødhjælp til personer med handicap

03.12.2017  10:00
Danmark har i dag på den Internationale Handicapdag den 3. december tilsluttet sig Charter for inklusion af personer med handicap i humanitære indsatser.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs siger:

”Det er vigtigt at sikre, at vores danske humanitære hjælp også når frem til personer med handicap. Denne gruppe er blandt de særligt sårbare i humanitære kriser. Tilslutningen til Charteret er et vigtigt signal til vores partnerorganisationer om at inkludere personer med handicap i de humanitære indsatser.”

Baggrunden for Charteret er den store udfordring med at sikre humanitær hjælp til mennesker med handicap under krisesituationer. Op mod 75 % af personer med handicap har ikke tilstrækkelig adgang til humanitær assistance i krisesituationer globalt set.

Charteret er støttet af en række lande, FN-organisationer og NGO’er, og opstiller en række principper for at gøre humanitær hjælp mere inklusiv for personer med handicap.

Fra dansk side er der desuden et generelt fokus på at hjælpe personer med handicap i udviklingslande. Over udviklingsbistanden modtager paraplyorganisationen Danske Handicaporganisationer og dets medlemsorganisationer årligt 38,5 mio. kr. til at arbejde for, at personer med handicap i udviklingslandene kan leve et værdigt liv og udnytte deres rettigheder i overensstemmelse med FN's Handicapkonvention. Der er som en anerkendelse af dette vigtige arbejde lagt op til, at bevillingen i 2018 stiger til 43,5 mio. kr.

For yderligere information kontakt:
Presserådgiver Marie Dørup Olesen tlf. +45 61979020