Spring til indhold

Praktikant på ambassaden i Singapore i efteråret 2018

Kunne du tænke dig en dynamisk hverdag i et internationalt miljø, hvor du er med til at fremme danske interesser på et af verdens førende markeder? Brug din interesse for handel, kommunikation, politik og diplomati i et seks måneders praktikophold for danske kandidatstuderende med start den 1. august 2018.

''

Om Singapore og ambassaden

Singapore er Sydøstasiens ubestridte forretningscentrum og er 10 år i træk blevet kåret til det bedste land i verden at drive forretning. Ø-staten er kendt for en stærk økonomi, lave korruptionsrater og en høj levestandard og bliver brugt af mange virksomheder som test-bed for deres produkter. Pga. den geografiske placering, gunstige forretningsvilkår og med en af verdens største havne er Singapore en oplagt regionalt hub til at nå den vækstende region med 600 mio. potentielle kunder.

Ambassaden varetager Danmarks kommercielle interesser i Singapore og Brunei Darussalam og assisterer danske virksomheder med at etablere sig på disse markeder. Vi håndterer desuden opgaver med økonomisk diplomati, EU-samarbejde, politisk rapportering, delegationsbesøg og konsulære og administrative opgaver.

Spændende opgaver og samarbejde

Som praktikant vil du arbejde tæt sammen med kollegerne i handelsafdelingen, der rådgiver danske virksomheder. Desuden vil du blive involveret i projekter, som fremmer ambassadens fokusområder og ikke mindst danske interesser i Singapore. Kommunikations- og marketingsaktiviteter sker gennem sociale medier, præsentationer og eventplanlægning. Den politiske del af arbejdet består bl.a. i at bistå ambassadøren og deltage i møder og events, hvor ambassaden er repræsenteret, ligesom du vil komme til at lave informationssøgning og udarbejde analyser, rapporter og delegationsprogrammer.

Dine kvalifikationer

Du er udadvendt, initiativrig, analytisk skarp og effektiv. Du kan løse opgaver selvstændigt, men også i samarbejde med andre på tværs af ambassadens afdelinger. Det er vigtigt, at du har gode dansk- og engelskkundskaber i skrift og tale. Godt kendskab til Microsoft Office er en forudsætning. Du kan arbejde selvstændigt, tage ansvar og er proaktiv.  Vi søger studerende, der har en bachelorgrad og nu er i gang med en relevant videregående kandidatuddannelse.

Ansættelsesvilkår og praktik

Som praktikant sørger du selv for at finansiere dit ophold. Der er gode muligheder for legattildeling fra private fonde, ligesom du under opholdet kan modtage SU efter gældende regler. Ambassaden yder et tilskud på 4.000 kr. pr. måned til kost, logi og transport, og du får SGD 50 månedligt som tilskud til mobilabonnement. Herudover afholder vi evt. udgifter forbundet med dit arbejde. Du bliver tilknyttet ambassaden under Udenrigsministeriets ”Regler for administration af praktikanter pr. 1. august 2015”. Hvis din uddannelsesinstitution giver mulighed for meritoverførsel af praktikophold, tager vi højde for det.

Søg senest den 15. februar 2018

Send ansøgning på dansk med CV på engelsk, eksamensresultater og relevante bilag. Mærk ansøgningen ”Trainee Application + navn” og send den til: sinamb@um.dk. Ansøgningen med tilhørende dokumentation bedes indscannes i ét PDF-dokument. Ansøgningsfristen er den 15. februar 2018, og du kan forvente svar senest otte uger herefter.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til jobbet, så kontakt Trine Kaae Damsgaard tridam@um.dk eller på telefon: +65 6506 0276.