Spring til indhold

Pas

Danske pas, der er udstedt efter den 1. januar 2012, har digitale fotos, fingeraftryk og underskrift. Det giver større sikkerhed for, at passet ikke kan forfalskes eller misbruges. I forvejen har danske pas et digitalt fotografi af indehaveren. Dit nuværende pas er stadig gyldigt indtil udløbsdatoen.

Pasansøgninger indgives ved personlig henvendelse på den danske ambassade idet: 

  • Alle over 5 år skal afgive underskrift og
  • Alle over 12 år skal afgive fingeraftryk. 
  • Alle (uanset alder) skal have taget foto på ambassaden -  dog anbefaler vi, at man selv medbringer et foto af helt små børn.  

Hvad skal jeg medbringe, når jeg søger om nyt pas?

Pas til børn under 18 år: 

Fra den 26. juni 2012 skal alle være i besiddelse af eget pas ved ind- og udrejse af landet. Børn under 15 år, der er optaget i en voksens pas, skal derfor have eget pas, hvis de står over for at rejse til udlandet.

  • Ansøgningsskema udfyldt og underskrevet. Samtykkeerklæringen på side 3 skal udfyldes og underskrives af begge forældre.
  • Kopi af barnets fødselsattest (hvis det er barnets første pas). Husk originalen til fremvisning, hvor begge forældre skal være anført.
  • Kopi af forældrenes vielsesattest (hvis det er barnets først pas, og barnet er født før 1. juli 2014). 
  • Barnets nuværende pas og kopi af passets dataside – hvis barnet allerede har et dansk pas.
  • Kopi af datasiden af begge forældres pas. 

Det bør bemærkes, at børn der er født i udlandet og aldrig har boet i Danmark og ej heller har opholdt sig her under forhold, der tyder på samhørighed med Danmark, automatisk taber sit danske statsborgerskab ved det fyldte 22. år, medmindre den pågældende derved bliver statsløs.
Hvis et barn ikke har bevaret sit danske statsborgerskab gennem bopæl eller ophold, kan justitsministeren efter ansøgning – indgivet inden det fyldte 22. år – tillade, at den pågældende bevarer sit danske statsborgerskab.
Såfremt der først søges om bevarelse af dansk statsborgerskab efter det fyldte 22. år, har justitsministeren ikke mulighed for at give tilladelse til bevarelse af dansk statsborgerskab.

Justitsministeriet anbefaler, at en ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab indgives mellem det fyldte 20. og 21. år. Det skyldes sagsbehandlingstiden i Justitsministeriets Indfødsretskontor.
Som følge heraf har ambassaden kun mulighed for at forny disse børns pas med en gyldighed op til det fyldte 22. år med mindre dokumentation forlægges, at statsborgerskabet er bevaret ved ansøgning.
Da der løbende sker ændringer på dette område, anbefaler ambassaden, at man som forældre holder sig opdateret omkring den gældende lovgivning.

Ønsker De, at vide hvorledes man indgiver en ansøgning om bevarelse af statsborgerskab, kan der læses mere her.

 

Digitalt samtykke til udstedelse af pas til børn under 18 år

Det er muligt at indgive digitalt samtykke til udstedelse af pas til dit mindreårige barn. Såfremt du er i besiddelse af dansk cpr-nummer samt NEM-ID, kan du afgive digitalt samtykke via dette link: https://dys.um.dk/form/. Barnet der søges pas til behøver ikke at have dansk cpr-nummer. Når du har afgivet digitalt samtykke og signeret med NEM-ID kan du printe en kvittering. Samme kvittering sendes også til din digitale postkasse (e-boks). Samtykket er gyldigt i 90 dage.

Der er indledningsvist tale om en testperiode løbende fra 17 september til 17 oktober 2018.

Pas til personer over 18 år

  • Ansøgningsskema udfyldt og underskrevet.
  • Det nuværende pas og fotokopi af passets dataside. 

Hvornår kan jeg søge?

Der kræves tidsbestilling til pasansøgning. Ring til os eller send os en mail. Her finder du åbningstiderne.

Ekspeditionstid

Pas til danske statsborgere, der er bosiddende i udlandet, produceres i Danmark og leveringstiden er derfor 2-4 uger. Pasansøgninger bør således indleveres i god tid før en planlagt rejse.

Gebyrer 

Se venligst siden Gebyrer

Pasansøgere fra Hong Kong

Danskere der ønsker at rejse til Singapore med henblik på at ansøge om et dansk biometrisk pas, kan gøre dette ved hjælp af en EU-ETD (nødpas udstedt af en EU-repræsentation i Hong Kong).

Afhentning ved andre repræsentationer end der hvor man har ansøgt

Det er muligt at søge om pas i Danmark eller hos en anden repræsentation og få passet sendt til ambassaden i Singapore.

Mistet og stjålet pas

Hvis et pas er mistet eller stjålet skal dette anmeldes til politiet og en kopi af politirapporten vedlægges pasansøgningen. Klik her for flere informationer.

Udlevering af nyt pas

Det nye pas kan kun udleveres ved samtidig indlevering af det nuværende pas. 

Husk også at oplyse til de singaporeanske myndigheder, at du har fået nyt pas. Danskere med PR status kan logge på www.ica.gov.sg og ændre pasdetaljer (kræver singpas). Alle andre skal melde til MOM online

Danish passport

make an appointment