Spring til indhold

Fødsel i Singapore

Hvis du bor i Singapore og ønsker at føde dit barn her, er det vigtigt, at du gennemgår nedenstående proces for at tilsikre, at barnet bliver lovligt registreret til at opholde sig i Singapore.

Processen er opdelt i 3 trin og det er vigtigt, at alle trin gennemføres inden for den stramme tidsfrist, der er udstukket af de singaporeanske myndigheder.

Trin 1; Registrering af fødslen hos Singapore Registry of Births and Deaths:

Alle fødsler skal registreres inden for 14 dage. De fleste hospitaler i Singapore, som varetager fødsler, giver mulighed for at registrere fødslen direkte hos dem.

Nedenfor ses en liste over de hospitaler, hvor der kan foretages en fødselsregistrering:

KK Women's & Children's Hospital
East Shore Hospital
Gleneagles Hospital
Mt Alvernia Hospital
Mt Elizabeth Hospital
National University Hospital
Singapore General Hospital
Thomson Medical Centre
Raffles Hospital

Såfremt, I ønsker at føde på et hospital, der ikke fremgår af listen ovenfor, kan fødslen efterfølgende registreres hos Citizen Services Centre:

Citizen Services Centre - 3rd Storey,
ICA Building 10 Kallang Road
(Next to Lavender MRT station)Singapore 208718

Hvornår skal fødslen registreres?

Alle fødsler skal registreres inden for 14 dage inklusiv søndage og helligdage. Fødsler registreret mellem 14 dage og 42 dage, betragtes som forsinket registreret. Såfremt fødslen først registreres efter 42 dage eksempelvis grundet fødsels komplikationer, kan man indgive et brev til registratoren, der forklarer årsagen hertil. Herefter kan fødslen registreres og et fødselsbevis kan udstedes. Sådanne sager kan kun registreres direkte igennem ICA .

Vær særlig opmærksom på at registreringen af fødslen og udstedelsen af fødselsbeviset kræver, at man inden har besluttet sig for et navn til barnet.

Påkrævet dokumentation:

·         Live birth certifikat udstedt af hospitalet

·         Begge forældres ID-kort

·         Vielsesattest med engelsk oversættelse. Såfremt man ikke er gift, kan man alternativt medbring ens common-law letter.

·         Begge forældres pas

Gebyr:

SGD 18, der opkræves med det samme. Vær opmærksom på, at nogle hospitaler yderligere påkræver et administrations gebyr.

Behandlingstid:

Foretages og udskrives mens man venter (påregn gerne en ½ time).

Tip: for at undgå juridiske knaster ved senere returnering til og bosættelse i Danmark, anbefaler ambassaden, at man legaliserer fødselsattesten, inden man forlader Singapore permanent. Der kan være tilfælde, hvor de danske myndigheder har behov for en kopi af fødselsattesten og kun godtager den, såfremt den er legaliseret i oprindelseslandet. Se processen for legalisering her på hjemmesiden.

Trin 2: Bestilling af Dansk Pas og opnåelse af dansk statsborgerskab:

Børn født uden for Danmark af enten en dansk far eller dansk mor, er betragtet som danske statsborger.

Du kan læse mere om kravene for førstegangspas her på hjemmesiden under Pas.

Ambassaden gør yderligere opmærksom på, at den danske lovgivning anno 2015 indebærer, at børn født i udlandet, som aldrig har opholdt sig eller været bosiddende i Danmark igennem en længere periode, automatisk mister deres opholdstilladelse ved det fyldte 22 år, såfremt der ikke søges om bevarelse heraf mellem det 20-21 år. Ambassaden anbefaler, at man som forældre til et barn født i udlandet løbende holder sig opdateret om den gældende lovgivning på området. Se yderligere her på vores hjemmeside under fanebladet; Statsborgerskab.

Trin 3; Oprettelse af et Dependent´s Pass (DP) via Ministry of Manpower:

Såfremt I er i besiddelse af et Employment Pass eller et S-pass, skal du inden for 42 dage ansøge om et DP til Jeres barn, så det kan opholde sig lovligt i Singapore.

Når I har modtaget barnets pas, kan Jeres arbejdsgiver ansøge om et DP gennem EP online.

Påkrævet dokumentation:

·         Barnets pas

·         En kopi af barnets fødselsattest.

I tilfælde af at passet er forsinket, kan ambassaden udstede et brev herom, der kan indgives af arbejdsgiveren sammen med ovenstående dokumentation.

Der kan læses mere omkring denne proces her