Spring til indhold

Indgåelse af ægteskab

Danskere, der bor i Singapore og ønsker at blive gift i Danmark eller Singapore, kan her læse, hvilken dokumentation det kræver, og hvordan du får verificeret og attesteret dokumenterne.

Ægteskab i Singapore

Før I kan blive gift i Singapore, skal I bestille tid hos Registry of Marriages. Ved aftalen møder I op med jeres dokumenter og får dem verificeret, før I kan blive viet.  Før I kan blive gift skal i fremvise en civilstandsattest fra Danmark, der bekræfter, at I er ugifte. Denne bestilles via bogerservice i Danmark. Venligst refere til den nye lovgivning omkring ægteskab i udlandet (se ovenfor).

Bemærk at en vielse foretaget i Singapore ikke automatisk registreres og anerkendes i Danmark. For at få et dokument legaliseret i Singapore til brug for registrering i Danmark skal det gennem tre instanser, hvoraf ambassaden er den sidste instans:

1) Påtegnelse hos en offentlig notar i Singapore.
2) Verificering af notarens bemyndigelse hos Academy of Law
3) Attestation hos ambassaden af repræsentanten for Academy of Law. 

Vi anbefaler, at I får dokumenterne legaliseret, inden I rejser fra Singapore.

Ægteskab i Danmark

Venligst noter, at per 01/01/2019 er der kommet en ny lovgivning omkring ægteskab i Danmark. Venligst referer til familieretshusets informationsside om internationale ægteskaber.

Bor I eller har boet i Singapore og ønsker at blive gift i Danmark, skal I have en bekræftelse på, at I ikke har indgået ægteskab (til anden side) i Singapore. Dette får I ved at kontakte Registry of Marriages. Når dokumentet er udstedt, skal I have dokumentet attesteret og verificeret:  

For at få et dokument legaliseret i Singapore skal det gennem tre instanser, hvoraf ambassaden er den sidste instans:

1) Påtegnelse hos en offentlig notar i Singapore.
2) Verificering af notarens bemyndigelse hos Academy of Law
3) Attestation hos ambassaden af repræsentanten for Academy of Law. 

Skulle jeres kommune/sogn i Danmark efterspørge en såkaldt ”apostile-påtegning”, kan I oplyse dem om, at Singapore ikke har tiltrådt ”Apostille-konventionen”.  

Venligst referer til den nye lovgivning omkring ægteskab i Danmark og i udlandet (se øverst på siden).