Spring til indhold

Kørekort

Læs, hvordan du søger om internationalt kørekort eller konverterer dit danske til et singaporeansk kørekort

Fornyelse eller mistet dansk kørekort:

Bemærk at ifølge EU direktiv 2006/126/EF med start den 1. januar 2017 kan personer med et dansk kørekort og som ikke har deres sædvanlige opholdssted i Danmark, ikke længere søge om fornyelse af kørekort på den danske ambassade i Singapore. Med sædvanligt opholdssted menes det land, hvor du opholder dig mindst 185 dage i et kalenderår. Reglen gælder ved ansøgning om internationale kørekort.

Hvis du har et dansk kørekort og ikke har sædvanligt opholdssted i Danmark, henviser vi derfor til de singaporeanske myndigheder for at ansøge om et lokalt kørekort.

Du kan læse mere på Driving in Singapore

Hvis du mister dit danske kørekort, har du ikke længere mulighed for at lave en konvertering, men skal op til en fuld singaporeansk teori- og køreprøver og tage de kurser, der kræves. Nederst på siden findes links til 3 lokale køreskoler i Singapore, hvor du vil kunne tage henholdsvis teori- og køreprøver. 

 

Hvis du opholder dig midlertidigt i Singapore som udvekslingsstudent eller turist og dit ophold ikke overstiger 185 dage, har du stadig mulighed for at søge om et duplikatkørekort eller fornyelse af dit danske kørekort.

Af ovenstående grund anbefaler ambassaden ikke, at man bærer sit danske kørekort på sig unødvendigt.

Ansøgning om kørekort:

For alle typer kørekort gælder, at du skal udfylde en ansøgningsblanket i 2 eksemplarer og et stamkort og vedlægge 2 pasfotos, som skal opfylde det danske politis krav. Se www.politi.dk

Du kan søge 5 forskellige typer kørekort:

Duplikatkørekort (erstatningskørekort)

Et duplikatkørekort udstedes i følgende 4 tilfælde:
- bortkommet kørekort
- beskadiget kørekort
- navneændring
- ombytning af gammelt EF-kørekort til ny kreditkorttype

Duplikatkørekortet udstedes på samme betingelser og med samme gyldighed som det erstattede. Ved navneændring skal du medbringe din vielsesattest eller et andet bevis på navneændring tillige med de ovenfor nævnte beviser på identitet.

Midlertidigt kørekort

Mister du kørekortet på en ferie, vil ambassaden efter kontrolcheck med Kørekortkontoret kunne udstede en attest på, at du har et gyldigt dansk kørekort med angivelse af type.

Internationalt kørekort

Du kan stadig søge om et international kørekort på ambassaden mod forevisning af dansk EF-kørekort af kreditkorttypen og kun for en periode på ét år (leveringstid er ca. 4 uger). Ved ansøgning bedes du medbringe 2 gyldige pasbilleder. Indehavere af singaporeansk kørekort kan søge om Singapore International Driving Licence hos Automobile Association of Singapore.

Konvertering af normalt kørekort og motorcykelkørekort:

Da man kun kan køre på sit internationale kørekort eller sit danske kørekort (med en engelsk oversættelse) i en periode på 1 år, kan det være nødvendigt at få det konverteret til et singaporeansk kørekort. Ønskes en oversat kopi af det danske kørekort, kan ambassaden være behjælpelig hermed inden for 1-2 arbejdsdage, hvorimod bestillingen af det internationale kørekort ofte tager op til 4 uger. Priserne for begge kørekort forefindes under gebyrer Gebyrer

Vær opmærksom på, at Singapore kun konverterer kategori 2B og 3 kørekort. Se oversigt over de forskellige kategorier her.

Motorcykelkørekort:

Hvis du gerne vil konvertere dit motorcykelkørekort, der gælder for motorcykler over 400 CC, så kan det kun lade sig gøre, hvis du fremviser følgende gyldige dokumenter i forbindelse med din ansøgning:

  1. Dokumentation for at du har gennemført tilstrækkelig uddannelse ved den gældende myndighed i oprindelseslandet (kørekort)
  2. Et påtegnet og underskrevet dokument fra Rigspolitiet, om hvilken motorcykel du har gennemført din uddannelse og endelige køreprøve på med indikation af motorstørrelsen.  
  3. Dokumentation for tidligere ejerskab af motorcykel med indikation af motorstørrelse samt kopi af forsikring herfor m.h.p at dokumentere mindst ét års kørselserfaring.

Det er ambassadens erfaring, at det ikke er muligt af Rigspolitiet at udstede det i punkt 2 påkrævede dokument, og at det i henhold til Singapore Traffic Police er et ufravigeligt krav. Dog udsteder ambassaden gerne et støttebrev efter kontakt med Rigspolitiet, der bekræfter, om du har haft ret til at køre på motorcykler over 400 CC. Det er i visse tilfælde blevet accepteret af Singapore Traffic Police som tilstrækkelig dokumentation til at erstatte dokumentationen påkrævet i punkt 2. Ambassaden kan dog ikke stille nogen garanti herfor.

Procedure:

For at konvertere dit internationale eller udenlandske kørekort eller søge om et duplikatkørekort skal du bestå Basic Theory Test (BTT). Book en tid til at tage testen på en af 3 køreskoler. Når du har bestået testen, kan du fortsætte din ansøgning om konvertering ved at møde personligt op hos Traffic Police Driving Test Centre med de relevante dokumenter.

De tre Traffic Police Driving Test Centres er lokaliseret ved de 3 køreskoler:
• Woodlands Driving Test Centre, level 1, co-located with the Singapore Safety Driving Centre at 2, Woodlands Industrial Park E4 Singapore 757387.
• Bukit Batok Driving Test Centre, level 2, co-located with the Bukit Batok Driving Centre at 815 Bukit Batok West Ave 5 Singapore 659085.
• Kampong Ubi Test Centre, level 2, co-located with ComfortDelgro Driving Centre at 205, Ubi Ave 4 Singapore 408805.

Husk at tage følgende dokumentation med, når du søger om konvertering af dit kørekort:
• Dit pas og en kopi, samt dit NRIC/Entry Permit/Employment Pass/Dependant Pass/Work Permit
• Dit udenlandske kørekort og en oversat kopi
• Cashcard and NETS payment only
• Et pasfoto i farve (mat) på hvid baggrund (normale kriterier som ved pasfoto er gældende)

Som ansøger er du forpligtet til at se en video om vejsikkerhed, inden din ansøgning kan behandles færdig.

Værd at huske:

Hvis du skifter til PR status skal du forny dit singaporianske kørekort, da det FIN nummer dit kørekort oprindeligt var tilknyttet ikke længere er gyldigt.

make an appointment