Spring til indhold

Oversættelser og legaliseringer

Ambassaden kan hjælpe med at oversætte simple dokumenter som kørekort, dåbs- og fødselsattester, verifikation af danske dokumenter og legalisering af singaporeanske dokumenter til brug i Danmark.

Oversættelse

Ambassaden kan også være behjælpelige med oversættelse af danske standard dokumenter, såsom fødsels- og vielsesattester, kørekort og skilsmissebevillinger. For alle andre dokumenter henvises til autoriserede translatører. Ved behov for oversættelse af et dansk standarddokument, fremsendes kopi af dokumentet på e-mail til sinamb@um.dk.  Efter endt oversættelse fremsendes notifikation om afhentning. Ved afhentningen medbringes orginaldokumentet til verifikation. Oversættelse er pålagt gebyrer i henhold til gebyrbekendtgørelsen jf. nedenstående link.

Verifikation

En verificering bruges typisk som bevis på, at en fotokopi er en tro kopi af det originale dokument. Det kan for eksempel være en kopi af en side i dit danske pas eller et dansk eksamensbevis, som skal verificeres som en tro kopi. Verificeringen har ikke noget at gøre med dokumentets indhold. Det bekræfter blot, at der er tale om en tro kopi.

Husk at medbringe originaldokumentet og en kopi af det.

Attestation og legalisering

En attestation er en bekræftelse af en myndigheds underskrift på dokumentet. Der kan være tale om singaporeanske vielses- og fødselsattester, skibsdokumenter, virksomhedsfuldmagt til en persons tegningsberettigelse eller andre dokumenter, der er udstedt af singaporeanske myndigheder.

For at få et dokument legaliseret i Singapore skal det gennem flere instanser, alt afhængig af hvilket document det drejer sig om. Er dokumentet f.eks. en fødselsattest, vielsesattest eller lignende udskrevet af en offentlig myndighed i  Singapore, kan du legalisere det direkte hos Ministry of Foreign Affairs (MFA). Herefter påkræves en attestation hos ambassaden af repræsentanten for MFA. 

For alle andre ikke-offentlige dokumenter, der skal legaliseres, kræver det en attestation hos tre instanser:
1) Påtegnelse hos en offentlig notar i Singapore List of Notary Public
2) Verificering af notarens bemyndigelse hos Singapore Academy of Law
3) Attestation hos ambassaden af repræsentanten for Singapore Academy of Law.  

Det er en god ide at få legaliseret alle relevante dokumenter udstedt af offentlige myndigheder, inden du flytter fra fra Singapore.

Se priser i gebyrlisten.

make an appointment