Spring til indhold

Eksporten i december 2017 og hele 2017

08.02.2018  11:47
Vareeksporten steg 0,4 pct. i december 2017. Væksten i hele 2017 blev 4,1 pct.

Vareeksporten eksklusiv energivarer, skibe og fly steg 0,4 pct. i december 2017 i forhold til november viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik, som er offentliggjort i dag. Årsstigningstakten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, blev 4,1 pct., hvor i forrige måned var 5,1 pct. eksklusiv energi, skibe og fly.

I december var der stor fremgang i eksporten til Kina (20 pct.), Storbritannien (13,2 pct.) og USA (11 pct.), men samtidig tilbagegang til Nederlandene (10 pct.) og til Sverige (6 pct.). Samlet set blev det til en vækst på 0,4 pct. i december, og set over de seneste tre måneder i forhold til tre måneder forud er den sæsonkorrigerede vareeksport vokset med 0,7 pct. eksklusiv energi, skibe og fly.

For hele 2017 har væksten været stærkest til Storbritannien med 29,9 pct., især som følge af øget salg af dele vindmøller. Væksten har også været relativ god til Rusland med 14,9 pct., Kina med 7,7 pct., Frankrig med 7,0 pct., Norge med 6,1 pct. og Sverige med 4,2 pct. Til Tyskland har eksporten stået omtrent stille med et fald på 0,2 pct. Omvendt har der været et relativt stort fald til USA på 3,5 pct., hvilket er større end faldet i dollarkursen i forhold til danske kroner i 2017 på 2,0 pct. Til Nederlandene faldt eksporten i 2017 med 28 pct., hvilket hænger sammen med Nederlandenes funktion som transitland, og dermed ikke alene skyldes mindre afsætning til det nederlandske marked.

Vareeksporten, eksklusiv skibe, fly og brændsel, sæsonkorrigeret, mia.kr. og pct.

Læs hele pressemeddelelsen inklusiv grafer her

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg, på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk

 Seneste nyt

    Se alle