Spring til indhold

Danmark investerer 300. mio kr i vindmølleparker i Bolivia

05.07.2018  12:47

Regeringen ønsker at Danmark bidrager til bæredygtig økonomisk vækst, som kommer alle til gode - også i udviklingslandene. Bidraget til bæredygtig økonomisk vækst skal gøres inden for områder, hvor Danmark har særlig ekspertise, ressourcer og interesser, som for eksempel på vindenergi.
Danida Business Finance muliggør finansiering til bæredygtige infrastrukturprojekter i lande, hvor det er svært at gennemføre dem på markedsvilkår.
 
Udviklingsminister, Ulla Tørnæs siger: ”Vindmølleparkerne vil stå klar i 2020 og sikre grøn energi til ca. 1 mio. mennesker. Danmark giver dermed et vigtigt bidrag til Bolivias målsætning om grøn omstilling og øget adgang til stabil strømforsyning for 95 pct. af befolkningen i 2020. Projektet er endnu et vigtigt skridt på vejen til at indfri verdensmålene inden 2030.”
 
Vestas har denne gang vundet opgaven og det er Vestas første projekt i Bolivia.
 
Enric Català, Senior Director Sales LATAM, Vestas siger: ”Vestas har installeret vindmøller i omkring 80 lande og med vores første projekt i Bolivia, hvor vi endnu en gang samarbejder med IFU, får endnu et land glæde af billig, grøn energi fra vores markedsledende vindenergiløsninger. Vestas har installeret mere end 4 GW vindmøller Latinamerika og har herved allerede bidraget betydeligt til kontinentets grønne omstilling, som vi fremadrettet forsat vil støtte sammen med vores kunder og samarbejdspartnere”.
 
Vindmølleparkerne vil finde sted omkring Santa Cruz, og vil tilsammen udgøre 108 MW. Det danske bidrag udgør knap 300 mio. kr. som vil nedbringe hovedstolen og betale renter i lånets løbetid. Den bolivianske centralbank bidrager også med lån til projektet, som udgør en investering på i alt ca. 1,2 mia. kr.
Der bor 11 mio. mennesker i Bolivia, som er et af de fattigste lande i Sydamerika. Landets energipolitik sigter mod at nedbringe afhængigheden af fossile brændstoffer og i højere grad bruge bæredygtige energikilder. Danmark har tidligere bidraget med rådgivning, teknisk ekspertise og et mindre pilotprojekt på solenergi og dermed understøttet den grønne omstillingsproces i den bolivianske energisektor. Vindmølleprojektet er derfor en direkte udløber af det mangeårige dansk-bolivianske bistandssamarbejde.

For yderligere kontakt:
Presserådgiver Marie Dørup Olesen, tlf.: 6197902