Spring til indhold

Danmarks Infrastructure Asia Platform

Vil du sidde på første parket i udviklingen af Sydøstasiens infrastruktur? Og vil du introduceres af ambassaden og få eksklusiv adgang til forhåndsorienteringer om nye forretningsmuligheder? Bliv en del af Danmarks Infrastructure Asia Platform, hvor du sammen med andre ledende danske virksomheder og institutionelle investorer får muligheden for at sætte Danmark på landkortet i Sydøstasien.

Om Infrastructure Asia
Den Asiatiske Udviklingsbank anslår, at regionen har brug for investeringer i bl.a. veje, jernbaner, energi- og vandforsyning samt digital infrastruktur til en værdi af USD 26 billioner. Det kinesiske Bælt & Vej-initiativ, lanceret i 2013, er udtryk for Kinas behov for at eksportere kapital, opdyrke nye vækstmarkeder og sikre forsyningslinjer.


Singapore er et finansielt knudepunkt, og 33% af alle Kinas investeringer i silkevejsprojekter strømmer allerede igennem landet. Kina og Singapore har indgået en samarbejdsaftale om at udvikle og finansiere infrastrukturprojekter i tredjelande i sektorer, hvor der er fælles interesse.

For at styrke Singapores evne til at håndtere fremtidige projekter - finansielt, juridisk, miljømæssigt og teknisk - blev ny myndighed i Singapore med navnet ”Infrastructure Asia” etableret i slutningen af 2018. Myndigheden samler relevant ekspertise fra forskellige ministerier og styrelser i Singapore og har tilkoblet en rådgivende komité sammensat af private virksomheder.

Fokus er primært på at identificere adresserbare behov for infrastrukturudvikling på nationalt plan på tværs af lande i regionen, som på nuværende tidspunkt inkluderer: Bangladesh, Kina, Indien, Indonesien, Myanmar, Filippinerne, Vietnam og Cambodia.

Infrastructure Asia er i løbende dialog med modtagerlandenes finans- og udviklingsministre om deres behov og ønsker til investeringer. Med sig har myndigheden Singapores brandværdi som en ikke-korrupt og højtudviklet nation.


Arbejdet med at strukturere en række projekter og gøre dem tilgængelige og attraktive for en bredere gruppe af investorer og leverandører er nu i fuld gang. Det åbner døren for, at internationale virksomheder i højere grad kan komme i spil til projekterne og skaber håb om, at projekterne bliver mere bæredygtige.
Den danske ambassade i Singapore har skabt en platform og dansk alliance i tæt samarbejde med Infrastructure Asia, som skal bringe danske virksomheder i spil.

Du kan læse mere om Danmarks Infrastructure Asia Platform og medlemskabet her.