Spring til indhold

Dansk samhandel med Singapore

Eksport

  • Singapore var Danmarks 35. største eksportmarked for varer i 2018.
  • Singapore aftog i 2018 for DKK 3,2 mia., hvilket svarer til 0,47 % af den samlede danske vareeksport.
  • Vareeksporten til Singapore steg i 2018 med 15,6 % ift. 2017.
  • Vigtigste eksportvaregruppe var i 2018 maskiner og -tilbehør til industrien (DKK 645,7 mio.).
  • Eksporten af tjenesteydelser til Singapore beløb sig i 2017 til DKK 13,5 mia.

 

Import

  • Vareimporten fra Singapore udgjorde i 2018 DKK 3,05 mia., hvilket svarer til et fald på 18,8 % ift. 2017.
  • Største importvaregruppe var i 2018 andre transportmidler (DKK 2,18 mia.).
  • Importen af tjenesteydelser fra Singapore beløb sig i 2017 til DKK 9,8 mia.

 

Investeringer

  • Danmarks direkte investeringer i Singapore var ultimo 2017 på DKK 85,6 mia.
  • Singapores direkte investeringer i Danmark var ultimo 2017 på DKK 5,4 mia.

 

Tabel 1. Danmarks samhandel med Singapore siden 2014. (varer)

DKK (mio.)

2014

2015

2016

2017

2018

Eksport

3.159

3.127

3.247

2.770 

3.202 

Import

696 

1.059 

3.493 

3.750

3.047

 

Tabel 2: Største eksportvaregrupper i 2018

Eksportvaregruppe

Volumen i DKK (mio.)

Vækst i pct. ift. 2017

Maskiner og -tilbehør til industrien

646

5,9 %

Rå mineralolier og produkter deraf 

346 

108,3 %

Kraftmaskiner og motorer

247

36,6 %

App. til telekomm., lydoptagelse og -gengivelse

239 

16,4 %

Tekniske og videnskabelige instrumenter 

228 

7,0 %

Samlet vareeksport til Singapore

3.202 

15,6 %

Kilde: Danmarks Statistik d. 11. marts 2019
Kilde: HPA, Samhandelsnotits d. 12. marts 2019