Spring til indhold

Dansk samhandel med Singapore

Eksport

 • Singapore var Danmarks 35. største eksportmarked for varer i 2018.
 • Singapore aftog i 2018 for DKK 3,2 mia., hvilket svarer til 0,47 % af den samlede danske vareeksport.
 • Vareeksporten til Singapore steg i 2018 med 15,6 % ift. 2017.
 • Vigtigste eksportvaregruppe var i 2018 maskiner og -tilbehør til industrien (DKK 645,7 mio.).
 • Eksporten af tjenesteydelser til Singapore beløb sig i 2017 til DKK 13,5 mia. 
 • I de første otte måneder af 2019 beløb den danske vareeksport til Singapore sig til DKK 2,18 mia. Det svarer til et fald på 2,5 % i forhold til den samme periode i 2018 (DKK 2,24 mia.).

Import

 • Vareimporten fra Singapore udgjorde i 2018 DKK 3,05 mia., hvilket svarer til et fald på 18,8 % ift. 2017.
 • Største importvaregruppe var i 2018 andre transportmidler (DKK 2,18 mia.).
 • Importen af tjenesteydelser fra Singapore beløb sig i 2017 til DKK 9,8 mia. 
 • I de første otte måneder af 2019 beløb den danske vareimport fra Singapore sig til DKK 593,5 mio. Det svarer til et fald på 77,5 % i forhold til den samme periode i 2018 (DKK 2,64 mia.).

Investeringer

 • Danmarks direkte investeringer i Singapore var ultimo 2018 på DKK 84,3 mia.
 • Singapores direkte investeringer i Danmark var ultimo 2017 på DKK 6,0 mia. 
 

Tabel 1. Danmarks samhandel med Singapore siden 2014. (varer)

DKK (mio.)

2014

2015

2016

2017

2018

 Jan.-Aug. 2018  Jan.-Aug. 2019

Eksport

 
3.159
  
3.127
3.247
2.770
3.202
 2.240 2.184

Import

696
 
1.059 
 
3.493  
 3.750
3.047  
2.636
593

 

 

Tabel 2: Største eksportvaregrupper i 2018

Eksportvaregruppe

Volumen i DKK (mio.)

Vækst i pct. ift. 2017

Maskiner og -tilbehør til industrien 

646
5,9 %

Rå mineralolier og produkter deraf 

346
108,3 % 

Kraftmaskiner og motorer 

247
36,6 %

App. til telekomm., lydoptagelse og -gengivelse

239
16,4 % 
Tekniske og videnskabelige instrumenter  

227
7,0 % 
Samlet vareeksport til Singapore 
  3.201 
 

15,6 %

Kilde: Danmarks Statistik d. 11. marts 2019
Kilde: HPA, Samhandelsnotits d. 18. november 2019