Spring til indhold

Dansk samhandel med Singapore

Eksport

  • Singapore var Danmarks 28. største eksportmarked for varer i 2019.
  • Singapore aftog i 2019 for DKK 4,4 mia., hvilket svarer til 0,60 % af den samlede danske vareeksport.
  • Vareeksporten til Singapore steg i 2019 med 36,9 % ift. 2018.
  • Største eksportvaregruppe var i 2019 andre transportmidler (DKK 982,8 mio.).
  • Eksporten af tjenesteydelser til Singapore beløb sig i 2018 til DKK 16,0 mia. 

Import

  • Vareimporten fra Singapore udgjorde i 2019 DKK 3,00 mia., hvilket svarer til et fald på 53,0 % ift. 2018.
  • Største importvaregruppe var i 2019 andre transportmidler (DKK 696,2 mio.).
  • Importen af tjenesteydelser fra Singapore beløb sig i 2018 til DKK 11,5 mia. 

Investeringer

  • Danmarks direkte investeringer i Singapore var ultimo 2018 på DKK 84,3 mia.
  • Singapores direkte investeringer i Danmark var ultimo 2017 på DKK 6,0 mia. 

Tabel 1. Danmarks samhandel med Singapore siden 2014. (varer)

DKK (mio.)

2015

2016

2017

2018

2019

 Jan. 2018  Jan. 2019

Eksport

 
3.127
  
3.247
2.769
3.201
4.383
 593 247

Import

696
 
1.059 
 
3.493  
 3.749
3.039  
766
37

 

 

Tabel 2: Største eksportvaregrupper i 2018

Eksportvaregruppe

Volumen i DKK (mio.)

Vækst i pct. ift. 2018

Andre transportmidler

983
992,3 %

Maskiner og -tilbehør til industrien

682
5,7 % 

Rå mineralolier og produkter deraf

420
15,4 %

Kraftmaskiner og motorer

267
8,0 % 
Tekniske og videnskabelige instrumenter

255
12,2 % 
Samlet vareeksport til Singapore 
  4.383
 

36,9 %

Kilde: Danmarks Statistik d. 20. april 2020
Kilde: HPA, Samhandelsnotits d. 20. april 2020