Spring til indhold

Økonomiske nøgletal

Prognose af økonomiske nøgletal for Singapore

             2017 2018 2019  2020  2021 
 Realvækst BNP  %  3,6  3,2  2,5  2,3  2,4
 BNP, nominel PPP, pr. cap.  USD  94.102  97.913  100.787  103.924  107.466
 Realvækst BNP, pr. cap.  %  3,5  1,8  1,2  1,2  1,5
 Betalingsbalance  % af BNP  18,9  19,1  18,6  18,4  18,1
 Off. saldo  % af BNP  -0,3  0,3  -0,5  -0,3  -0,3
 Samlet off. gæld  % af BNP  118,1  118,9  120,4  121,7  122,3
 Inflation (CPI)  %  0,6  0,5  1,1  1,6  1,9
 Ændring i valutakurs  LCU/USD %  0,0  -2,3  1,0  -1,6  -2,1
 Befolkningstilvækst  %  0,1  1,5  1,3  1,1  1,0
 Arbejdsløshed  %  2,2  2,0  2,0  2,0  2,0

Singapores største samhandelspartnere samt EU

         Eksportmarkeder                    Importmarkeder          
 Land Andel  Land Andel
 Kina  15,7%  Kina  13,9%
 Hong Kong  13,4%  Malaysia  12,0%
 Malaysia  11,5%  USA  10,7%
 EU28   9,3%  EU28  12,4%

 

Placering på internationale indekser samt kreditvurdering

      Rang Singapore       Rang Danmark  
   2017 2017   2017
 WEF Competitiveness Index  2  2  10
 Ease of Doing Business Index  2  2  3
 Corruption Perceptions Index  5  3  1
 S&P's Credit Rating*    AAA AAA

*Kreditvurderingen AAA betyder, at Singapore har en ekstrem stærk kapacitet til at møde finansielle forpligtelser. Dette er S&Ps højeste rating.

Kilde: Udenrigsøkonomisk analyseenhed