Spring til indhold

Økonomiske nøgletal

Prognose af økonomiske nøgletal for Singapore

             2017  2018  2019  2020   2021 
 Realvækst BNP  %  3,6  3,0  0,5  1,4  2,4
 BNP, nominel PPP, pr. cap.  USD  96.412 100.399  101.355  103.572  107.079
 Realvækst BNP, pr. cap.  %  3,5  1,6  -0,8  0,3  1,4
 Betalingsbalance  % af BNP  16,4  17,9  16,7  16,4  16,6
 Off. saldo  % af BNP  -0,3  0,4  -0,1  -0,8  -0,7
 Samlet off. gæld  % af BNP  113,5  113,1  117,6  119,3  120,8
 Inflation (CPI)  %  1,7  4,0  0,1  2,1  2,1
 Ændring i valutakurs  LCU/USD %  -0,0  -2,4  1,3  -0,4  -1,1
 Befolkningstilvækst  %  0,1  1,4  1,3  1,1  0,9
 Arbejdsløshed  %  2,2  2,1  2,3  2,2  2,0

  • Singapore er verdens 35. største økonomi med et BNP på 364 mia. USD.
  • Landet har en befolkning på 5,7 mio. mennesker
  • Singapore er med et velstandsniveau på 100.399 USD pr. indbygger (PPP) ifølge Verdensbankens 2018 klassificering et højindkomstland.
    Realvæksten i BNP forventes i 2019 at være 0,5 pct., mens der over de følgende to år forventes en gennemsnitlig vækstrate på 1,9 pct. p.a.
  • Betalingsbalancen havde i 2018 et overskud på 17,9 pct. af BNP. Frem mod 2021 forventes betalingsbalancen at blive moderart forværret, og overskuddet reduceres derfor noget.
  • Den offentlige saldo havde i 2018 et overskud på 0,4 pct. af BNP. Frem mod 2021 forventes den offentlige saldo at blive moderart forværret, og overskuddet vendt til underskud.
  • Den samlede offentlige gæld forventes i 2021 at stige til 120,8 pct. af BNP.

Singapores største samhandelspartnere samt EU

          Eksportmarkeder                     Importmarkeder          
Nr. Land Andel Nr. Land Andel
 1 Kina  12,3%  1 Kina 13,4%
 2 Hong Kong  11,8%  2 Malaysia 11,5%
 3 Malaysia  10,9%  3 USA 11,4%
 56 Danmark  0,06%  41 Danmark  0,1% 
 - EU28   9,3%  - EU28  13,0%

 

Placering på internationale indekser samt kreditvurdering

      Rang Singapore       Rang Danmark  
 2017 2017   2017
 WEF Competitiveness Index  2  2  10
 Ease of Doing Business Index  2  2  3
 Corruption Perceptions Index  5  3  1
 S&P's Credit Rating*    AAA AAA

*Kreditvurderingen AAA betyder, at Singapore har en ekstrem stærk kapacitet til at møde finansielle forpligtelser. Dette er S&Ps højeste rating.

Kilde: Udenrigsøkonomisk Analyseenhed , 18. november 2019