Spring til indhold

Økonomiske nøgletal

Prognose af økonomiske nøgletal for Singapore

             2018  2019  2020  2021   2022 
 Realvækst BNP  %  3,4  1,3  -5,7  5,7  3,1
 BNP, nominel PPP, pr. cap.  USD  66.530 65.728  59.661  67.018  71.756
 Realvækst BNP, pr. cap.  %  2,8  0,5  -5,9  4,4  1,9
 Betalingsbalance  % af BNP  15,4  14,3  17,7  17,5  17,5
 Off. saldo  % af BNP  0,4  -0,1  -4,7  -3,8  -2,6
 Samlet off. gæld  % af BNP  107,8  125,5  150,2  142,5  137,6
 Inflation (CPI)  %  0,4  0,6  -0,2  0,9  1,1
 Ændring i valutakurs  LCU/USD %  -2,4  1,1  1,1  -5,2  -1,5
 Befolkningstilvækst  %  0,6  0,8  0,1  1,4  1,2
 Arbejdsløshed  %  2,1  2,3  3,0  3,0  2,6

  • Singapore er verdens 35. største økonomi med et BNP på 374 mia. USD.
  • Landet har en befolkning på 5,7 mio. mennesker
  • Singapore er med et velstandsniveau på 65.728 USD pr. indbygger ifølge Verdensbankens 2018-klassificering, et højindkomstland.
    Realvæksten i BNP forventes i 2020 at være -5,7 pct., mens der over de følgende to år forventes en gennemsnitlig vækstrate på 4,4 pct. p.a.
  • Betalingsbalancen havde i 2019 et overskud på 14,3 pct. af BNP. Frem mod 2022 forventes betalingsbalancen at blive moderat forbedret, og overskuddet øges yderligere.
  • Den offentlige saldo havde i 2019 et underskud på 0,1 pct. af BNP. Frem mod 2022 forventes den offentlige saldo at blive moderat forværret og dermed udvikle sig yderligere negativt.
  • Den samlede offentlige gæld forventes i 2022 at stige til 137,6 pct. af BNP.

Singapores største samhandelspartnere samt Danmark og EU i 2019 (varer)

          Eksportmarkeder                     Importmarkeder          
Nr. Land Andel Nr. Land Andel
 1 Kina  14,1%  1 Kina 13,7%
 2 Hong Kong  12,1%  2 USA 12,2%
 3 Malaysia  11,2%  3 Malaysia 11,6%
 63 Danmark  0,04%  38 Danmark  0,1% 
 - EU27   8,3%  - EU27  10,6%

 

Placering på internationale indekser samt kreditvurdering

      Rang Singapore       Rang Danmark  
 2018 2019   2019
 WEF Competitiveness Index  2  1  10
 Ease of Doing Business Index  2  2  4
 Corruption Perceptions Index  3  4  1
 S&P's Credit Rating*  -  AAA AAA

*Kreditvurderingen AAA betyder, at Singapore har en ekstrem stærk kapacitet til at møde finansielle forpligtelser. Dette er S&Ps højeste rating.

Kilde: Udenrigsøkonomisk Analyseenhed, marts 2021