Spring til indhold

Sektorer i fokus

The Trade Council i Sydøstasien består af mere end 30 handelsrådgivere og sektoreksperter. Vores seks handelsafdelinger arbejder tæt sammen for at yde danske virksomheder ekspertrådgivning og levere nyt om forretningsmulighederne på tværs af regionen. Herunder kan du få et kort indblik i udvalgte sektorer i Singapore, hvor danske løsninger efterspørges.

Energi,  Miljø & Vand

Optimering, effektivitet og bæredygtig byudvikling er alfa og omega, når en befolkning på størrelse med Danmarks bor et areal svarende til Bornholm. Singapore har den højeste procentdel af træer i verden, og ifølge Singapores ’Use Land Plan’ skal 85% af alle borgere bo inden for 400 meter fra en park. 2018 blev udråbt som ’Year of Climate Action’, og en bæredygtig profil med fokus på ’liveability’ og grønne løsninger er bærende for landets udvikling.

Singapore har implementeret flere energisparende foranstaltninger samt et avanceret affaldshåndteringssystem, men for at opnå visionen om at blive en ”Zero Waste Nation” søges der konstant efter nye løsninger. Med begrænset adgang til vedvarende energikilder er energieffektivitet et fokusområde for reducering af landets udledning af forurenende stoffer, og der arbejdes målrettet på at opnå en 35% effektivisering inden 2030.

Med en placering i hjertet af Sydøstasien er Singapore et yndet sted for internationale cleantech-virksomheder, der søger at udvikle og levere løsninger til resten af APAC. Østaten Singapore byder hvert år velkommen til en lang række internationale cleantech-arrangementer for industri- og regeringsledere med dét fælles formål at løse miljømæssige udfordringer for morgendagens byer. Singapore afholdte ’Transforming Tomorrow’s Cities with Clean Environment Solutions’ fra den 8. til den 12. i juli 2018 i Singapore, og ’World Cities Summit’ samt ’Singapore International Water Week’ er andre tilbagevendende events, som er værd at holde øje med.  

 

Tech

Singapores geografisk beliggenhed og et kosmopolitiske miljø giver virksomheder et centralt udgangspunkt for at forstå behovene i et hastigt voksende Asien. Kontinentet er udset som den næste drivkraft for teknologisk udvikling og  innovation, hvorfor Singapore godt rustet til at hjælpe danske teknologivirksomheder til at forstå og imødekomme de nye forbrugsbehov i hele Asien. Digitaliseringsparathed, nem markedsadgang og globalt talent gør blandt meget andet Singapore interessant for danske tech-virksomheder.

I løbet af de næste 10 år forventes den digitale økonomi i Sydøstasien at vokse til DKK 1.295 mia.* - e-handel vil alene stå for DKK 570 mia. Gennem ASEAN-samarbejdet arbejder regionens vækstende økonomier på at udbygge den digitale infrastruktur og strømline handelsreglerne for e-handel. Samarbejdet skal styrke en friere bevægelse af e-handelsvarer og i endnu højere grad forbinde markederne på tværs af regionen.

Singapore har en klar ambition om at være verdens første ’Smart Nation’. Landet er blandt andet et populært valg for internationale spillere inden for ”Internet of Things”, og det sydøstasiatiske marked for IoT anslås at nå DKK 47,94 mia.** i 2020. For at understøtte virksomheder og udnytte digitaliseringen har Singapore planlagt store investeringer i 5G-mobilnet, sensornetværk samt det nationale bredbåndsnetværk. Gennem Singapores ’Research Information and Enterprise 2020 Plan’ investerer landet kraftigt i sin smarte fremtid - mere præcist DKK 18 milliarder i services og digital økonomi. Danmark ses som en naturlig partner og inspirationskilde, og samarbejdsmulighederne for danske virksomheder er mange.

Som førende finansmetropol er Singapore ligeledes et af verdens ledende FinTech-hubs. Vores to lande har samarbejdsaftaler på området mellem Singapore Fintech Association, Copenhagen FinTech og den danske ambassade samt mellem the Monetary Authority Singapore og Finanstilsynet. Aftalerne understreger et fælles fokus på teknologisk udvikling af finanssektoren og herunder fintech som en katalysator for bæredygtig udvikling.

 

Sundhed

Ligesom Danmark står Singapore over for en aldrende befolkning, og den såkaldte ”Silver Tsunami” forventes at medføre kraftige investeringer i sundhedssektoren. Landet bruger i gennemsnit 4% af BNP på sundhedssektoren, og hvis alle borgere skal have adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet gennem landets ”Healthcare 2020 Masterplan” er internationale samarbejdsmuligheder mange.

Kampagner for sund livstil og aktiv aldring ses i stigende omfang, og udvikling af nye sundhedsteknologier skaber grobund for tæt samarbejde med forskere fra Singapore-baserede forskningsinstitutter, universiteter, sundhedsklynger og hospitaler. Det gælder også dansk ekspertise inden for sundhedsinfrastruktur, ledelse, konsulenttjenester og udstyr til de mange plejehjem, der skal opbygges og udrustes i de kommende år.

Selvom Singapore er i fremgang med sine TeleHealth initiativer er der teknologiske mangler i forhold til fjernpleje og hjemmebaserede løsninger, og forretningsmulighederne er særligt store inden for innovation, nytænkning og kreative ideer til at udvikle tjenester og løsninger til behandling af kroniske sygdomme. 

For at komme nærmere målet et "one patient one record system’, søger Singapore teknisk viden og erfaringer inden for e-Health samt elektroniske protokoller. Samarbejdsaftalen mellem DTU og A*STAR om personlig præcisionsmedicin er blandt andet et udtryk for de store ambitioner, som Singapore og Danmark deler på sundhedsområdet.

Singapore byder på to store vinduer, hvor danske virksomheder kan fremvise deres ekspertise frem og udforske markedet. ’The International Ageing Asia Innovation Forum’ samt ’Medical Fair Asia’, der bliver afholdt hvert andet år i august. Næste gang i 2020.

*Kurs: DKK 100 - SGD 467

**Kurs: DKK 100 - USD 636

collage sectors
Kontakt os på sinamb@um.dk