Spring til indhold

Singapore: Eksportstatus i lyset af Covid19 (juni 2020)

12.06.2020  10:50

Ambassaden i Singapore står klar til at bistå danske virksomheder med eksporthjælp og forretningsudvikling. Vi modtager løbende spørgsmål til lokale vilkår og forretningsforhold som resultat af Covid19. Vi har herunder samlet nogle generelle spørgsmål og svar, og du er som altid velkommen til at tage personlig kontakt til vores handelsafdeling.

- Ser I nye markedsmuligheder i Singapore for danske virksomheder som følge af corona-krisen?
Krisen har forstærket trends, vi også så før: Øget digitalisering – mere e-handel, digitale betalingsløsninger og digitale services. Nærmest et populært gennembrud. 5G-netværk vil blive fremrykket. Desuden har Singapore nu et stærkere ønske om øget national selvforsyning, bl.a. af fødevarer (urban farming, akvakultur mv) og pharma. Der er også fortsat gode muligheder for løsninger til den grønne omstilling (vand, affald, klimatilpasning), som fortsat prioriteres.

- Er der fremlagt planer for den økonomiske genopretning i Singapore, hvor danske virksomheder kan komme i spil?
Singapores vækst er hårdt ramt (estimeret BNP fald på -4 til -7 pct. i 2020), men Singapore har også stærke nationale reserver. Der er fremlagt hjælpepakker på over DKK 450 mia. svarende til ca. 20 pct. af BNP. Pakkerne indeholder dels lønkompensationsordninger og tilskud til husholdninger, men også skattelettelser og en markant ny løntilskudspulje, som skal skabe i alt 100.000 nye jobs og praktikpladser til unge på arbejdsmarkedet. Desuden ydes der støtte til automatisering/digitalisering til SMV’er.

- Kan danske virksomheder få gavn af Singapores hjælpepakker?
Ja, hvis danske virksomheder har et singaporeansk ACRA nummer (svarende til, hvad vi i Danmark kender som et CVR-nummer) kan disse søge om økonomisk støtte. Alle pakker er omtalt på ambassadens hjemmeside; https://singapore.um.dk/da/eksportraadet/tilskudsordninger-i-singapore-covid19/

- Hvordan kan I hjælpe danske virksomheder, der fortsat ikke har mulighed for at rejse ud?
Ambassaden kan hjælpe danske virksomheder med at overvåge markedssituationen og udbud, og vi kan hjælpe med at finde nye distributører og partnere, hvis der er behov herfor. Vi har desuden et koncept, som vi kalder ”boots-on-the-ground”. I klæder os på – f.eks. med en salgsværktøjskasse, hvorefter vi laver det indledende salgsarbejde. Herefter kan I, når de singaporeanske grænser åbner, rejse hertil for at følge op på ambassadens forarbejde.

- Hvornår forventer I, at man kan lave eksportfremstød mv. til Singapore?
Meget usikkert. Men vi er gået i gang med at forberede deltagelse i Singapore FinTech Festival (9.-13. november 2020) og STACK2020 (1.-3. december 2020), som henvender sig til virksomheder inden for digitalisering / GovTech. Ambassaden er også i fuld gang med at forberede flere eksportfremstød i 2021 – f.eks. Singapore Water Week og Singapore Maritime Week.

- Er der indført nye barrierer for handel i Singapore? Hvordan kan Danmark tackle det?
Singapore lægger vægt på åbne forsyningslinjer og har ikke indført eksportrestriktioner eller lignende. Det største problem er, at grænserne forsat et lukkede - også for forretningsrejsende - bortset fra en ”fast-lane” for nødvendige forretningsrejser mellem Singapore og seks kinesiske provinser. Der er p.t. ingen udsigt til hurtig åbning til Europa. Der er også fortsat begrænsninger på muligheder for ”crew change” for rederier. En mulighed er at gøre brug af ambassadens ”boots-on-the ground” tilbud, hvis man ikke fysisk kan komme hertil.

Singapore gik ind i 1. fase af genoplukningen den 2. juni 2020, som er langsom og gradvis. Der er fortsat krav om hjemmearbejde i makismalt omfang, mens produktion og logistik er oppe at køre igen – med forsinkelser pga. sikkerhedskrav. 

Seneste nyt

    Se alle