Spring til indhold

Brevstem til folketingsvalget

09.05.2019  05:26

Onsdag den 5. juni 2019 afholdes der valg til Folketinget. Danskere bosat eller på ophold i Singapore har mulighed for at brevstemme på den danske ambassade i Singapore. Herunder praktiske informationer:

Hvor

101 Thomson Road

#13-01/02 United Square

Singapore 307591

Hvornår

Stemmer kan afgives fra torsdag d. 9. maj – mandag d. 27. maj mellem kl 13.00 – 14.00.

Hvem

Ret til at stemme, herunder brevstemme, til folketingsvalg har enhver, der på valgdagen

har dansk indfødsret (statsborgerskab), samt:

 • er fyldt 18 år,
 • har fast bopæl i riget og/eller er optaget på valglisten, (mere info under)
 • ikke er under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne (ikke er umyndig).

Valglisten

For at kunne stemme til folketingsvalget i Danmark skal du være optaget på valglisten. Det bliver du uden videre, hvis du på valgdagen opfylder ovenstående krav og senest på 7.-dagen før valgdagen har fast bopæl i riget. Hvis du flytter til udlandet og i forbindelse hermed bliver registreret som udrejst i CPR, kan du kun optages på valglisten, hvis du tilhører en af de følgende persongrupper, der uanset opholdet i udlandet, anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende.

 • Personer, der opholder sig i udlandet, og som agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen.

Endvidere kan følgende persongrupper (selv om opholdet forventes at vare over 2 år) blive optaget op valglisten:

 • Personer der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget
 • Personer der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en dansk offentlig myndighed eller en herværende privat virksomhed eller forening
 • Personer der opholder sig i udlandet som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem
 • Personer der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en dansk hjælpeorganisation
 • Personer der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed
 • Personer der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde
 • Personer der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytningen til riget må sidestilles med ovennævnte personer.

Herudover kan medfølgende ægtefæller, registrerede partnere og faste samlevere til de nævnte personer også bevare deres valgret på samme vilkår.

Generel information omkring udlandsdanskeres valgret her.

Opfylder du krav om optagelse på valglisten, kan du ansøge digitalt på borger.dk her.

Hvordan

Brevstemmemateriale udleveres på ambassaden. Du kan stemme på et parti eller en bestemt kandidat, der stiller op til valget i den storkreds, hvor du bor - det vil sige, hvor du er bopælsregistreret i CPR. Din brevstemme bliver sendt til din bopælskommune.

Det er ikke sikkert, at alle partier opstiller i din storkreds. Du bør derfor selv undersøge, hvilke partier og kandidater der er opstillet til valget i den storkreds, hvor du bor. Fortegnelse over opstillede kandidater vil være tilgængelig cirka otte dage før valget.

Opstillingsberettigede partier

Nedenstående partier er opstillingsberettiget til folketingsvalget med følgende bogstavbetegnelser:

A. Socialdemokratiet

B. Radikale Venstre

C. Det Konservative Folkeparti

D. Nye Borgerlige

E. Klaus Riskær Pedersen

F. SF - Socialistisk Folkeparti

I. Liberal Alliance

K. Kristendemokraterne

O. Dansk Folkeparti

P. Stram Kurs

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti

Ø. Enhedslisten 

Seneste nyt

  Se alle