Spring til indhold

Ministeren for Nordisk samarbejde deltager i Nordisk Råds session

30.10.2017  09:47

Minister for nordisk samarbejde, Karen Ellemann, udtaler:

”Den nordiske region er og kan noget helt særligt. Vi har så meget tilfælles – historisk, sprogligt og kulturelt – og det både kan og skal vi udnytte. Derfor har vi også en ambition om at være den mest integrerede region i verden.

Vi er allerede godt på vej med stor mobilitet mellem vores lande til glæde for nordiske borgere og virksomheder. På møderne i Helsinki vil jeg arbejde for, at vi får sat endnu mere skub i den dagsorden. Vi skal både give Grænsehindringsrådet et stærkere mandat, og så skal vi aftale, at vi fremover arbejder bredere og mere ambitiøst med mobilitet mellem de nordiske lande.

Globalt er der stor interesse for de nordiske lande og for nordiske løsninger, og jeg arbejder løbende på, at vi styrker brandingen af Norden. Det er med til at skabe en god platform for danske virksomheders eksport. Og samtidig giver det os bedre muligheder for at påvirke den globale dagsorden med de værdier, vi er fælles om i Norden.”

Programmet for Nordisk Råd sessionen kan findes her:  ProgramNordisk Råds session afvikles i år i Helsinki fra den 31. oktober til 2. november. Minister for nordisk samarbejde, Karen Ellemann, vil være tilstede for at sætte ekstra fokus på arbejdet med mobilitet imellem de nordiske lande.

Seneste nyt

    Se alle