Spring til indhold

Danish Supplementary School i Singapore

Velkommen til Danish Supplementary School i Singapore

Danish Supplementary School i Singapore (til daglig kaldet DSS) er en suppleringsskole, der tilbyder ugentlig danskundervisning til alle dansktalende børn i Singapore. Vores målsætning er at give eleverne mulighed for at opretholde et solidt kendskab til det danske sprog og at videreudvikle deres færdigheder i dansk sideløbende med deres internationale skolegang.  

Undervisningen på DSS følger Undervisningsministeriets vejledning for undervisning af danske børn bosat i udlandet. Vi anvender altid de nyeste danske undervisningsmaterialer og vores lærere er alle uddannet i Danmark og har praktisk undervisningserfaring fra Danmark og oftest også fra undervisning i dansk i udlandet.  

Undervisningen tager udgangspunkt i klasseundervisning og eleverne er som hovedregel inddelt efter årgange. På trods af stor faglig spredning, er det vores overbevisning at denne inddeling er vigtig, både i forhold til at møde andre jævnaldrende og for at materialerne og tekstvalget er alderssvarende og vedkommende for det enkelte barn. Vi tilbyder undervisning fra 0. til 9. klasse, og herudover tilbyder skolen mulighed for at før-skole børn kan deltage i en pædagogisk legestue, som forbereder dem til undervisningen i 0. klasse. I gennemsnit er der  ca. 100 danske børn på DSS.

 

 

Danish Supplementary School
dsssingapore@gmail.com