Spring til indhold

Dansk statsborgerskab/Indfødsret

 

Generelt gælder det, at Udlændinge- og Integrationsministeriet håndterer sager angående indfødsret/statsborgerskab.

Ambassaden behandler ikke ansøgninger om indfødsret/statsborgerskab, men kan, mod et gebyr, modtage ansøgninger herom og videresende til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Bevarelse af dansk indfødsret/statsborgerskab

Er du født i udlandet, og har du aldrig boet i Danmark, skal du søge om at bevare dit danske statsborgerskab, før du er fyldt 22 år.

Hvornår skal ansøgningen indgives?

Sagsbehandlingstiden i sager om bevis for og bevarelse af dansk statsborgerskab er på nuværende tidspunkt 10-12 måneder regnet fra ansøgningens modtagelse i ministeriet. Grundet den aktuelle sagsbehandlingstid anbefales det derfor, at ansøgningen indgives, når ansøger er fyldt 21 år.

Hvis der er tale om en sag af hastende karakter, bedes der redegøres for dette i et følgebrev, og ministeriet vil herefter tage stilling til, om ansøgningen kan hastebehandles.

Hvor skal ansøgningen indgives?

Ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab kan indgives direkte til Udlændinge- og integrationsministeriet eller via en dansk repræsentation i udlandet.

Hermed link til ansøgningsskema.

Statsborgerskab ved adoption

Venligst referere til Integrations- og Udlændingeministeriet for regler vedr. statborgerskab ved adoption. Der henvises også til Familieretshusets hjemmeside.

Yderligere information

Du kan desuden læse mere om den lovmæssige baggrund og ansøgningsprocessen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside. Her kan du finde information om følgende:
Automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab
Bevis for dansk statsborgerskab
Bevarelse af dansk statsborgerskab
Fortabelse af dansk indfødsret
Løsning fra dansk statsborgerskab

Alle spørgsmål angående statsborgerskab bedes rettet til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet
 Slotsholmsgade 10, 1216 København K
 +45 61 98 40 00
uim@uim.dk