Spring til indhold

Dansk statsborgerskab/indfødsret

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet håndterer sager om indfødsret/statsborgerskab.

Bevarelse af dansk indfødsret/statsborgerskab

Hvis du er født i udlandet og aldrig har boet fast i Danmark, skal du søge om at bevare dit danske statsborgerskab, før du fylder 22 år. Dit danske pas ikke kan fornyes udover det fyldte 22. år, hvis du ikke kan dokumentere bevarelse af statsborgerskab. Læs mere om betingelserne for bevarelse af dansk statsborgerskab.

Hvornår skal ansøgningen indgives?

Sagsbehandlingstiden i sager om bevis for og bevarelse af dansk statsborgerskab er på nuværende tidspunkt 10-12 måneder regnet fra ansøgningens modtagelse i ministeriet. Derfor bør du indgive din ansøgning snarest efter det fyldte 21. år.

Hvis din sag haster, bedes du forklare hvorfor i et følgebrev. Ministeriet tager så stilling til, om ansøgningen kan hastebehandles.

Hvor skal ansøgningen indgives?

Ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab kan indgives direkte til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller via en dansk repræsentation i udlandet mod gebyr.

Link til ansøgningsskema.

Statsborgerskab ved adoption

Se Udlændinge- og Integrationsministeriet for regler vedr. statsborgerskab ved adoption. Vi henviser også til Familieretshusets hjemmeside.

Yderligere information

Du kan læse mere om den lovmæssige baggrund og ansøgningsprocessen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside. Her kan du finde information om følgende:
Automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab
Bevis for dansk statsborgerskab
Bevarelse af dansk statsborgerskab
Fortabelse af dansk indfødsret
Løsning fra dansk statsborgerskab

Alle spørgsmål angående statsborgerskab bedes rettet til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet
 Slotsholmsgade 10, 1216 København K
 +45 61 98 40 00
uim@uim.dk