Spring til indhold

Dansk statsborgerskab/Indfødsret

 

Generelt gælder det, at Udlændinge- og Integrationsministeriet håndterer sager angående indfødsret/statsborgerskab.

Bevarelse af dansk indfødsret/statsborgerskab

Er du født i udlandet, og har du aldrig haft fast bopæl i Danmark, skal du søge om at bevare dit danske statsborgerskab, før du er fyldt 22 år. Bemærk, at dit danske pas ikke kan fornyes udover det fyldte 22. år såfremt bevarelse af statsborgerskab ikke kan dokumenteres. Læs mere om betingelserne for bevarelse af dansk statsborgerskab.

Hvornår skal ansøgningen indgives?

Sagsbehandlingstiden i sager om bevis for og bevarelse af dansk statsborgerskab er på nuværende tidspunkt 10-12 måneder regnet fra ansøgningens modtagelse i ministeriet. Grundet den aktuelle sagsbehandlingstid bør ansøgningen indgives snarligt efter det fyldte 21. år.

Hvis der er tale om en sag af hastende karakter, bedes du redegøre for det i et følgebrev, og ministeriet vil herefter tage stilling til, om ansøgningen kan hastebehandles.

Hvor skal ansøgningen indgives?

Ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab kan indgives direkte til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller via en dansk repræsentation i udlandet mod gebyr.

Hermed link til ansøgningsskema.

Statsborgerskab ved adoption

Se venligst Udlændinge- og Integrationsministeriet for regler vedr. statborgerskab ved adoption. Der henvises også til Familieretshusets hjemmeside.

Yderligere information

Du kan desuden læse mere om den lovmæssige baggrund og ansøgningsprocessen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside. Her kan du finde information om følgende:
Automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab
Bevis for dansk statsborgerskab
Bevarelse af dansk statsborgerskab
Fortabelse af dansk indfødsret
Løsning fra dansk statsborgerskab

Alle spørgsmål angående statsborgerskab bedes rettet til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet
 Slotsholmsgade 10, 1216 København K
 +45 61 98 40 00
uim@uim.dk