Spring til indhold

Fødsel i Singapore

Hvis du bor i Singapore og ønsker at føde dit barn her, er det vigtigt, at du følger nedenstående procedure for at sikre, at barnet bliver lovligt registreret til at opholde sig i Singapore.

Processen er opdelt i 3 trin, og det er vigtigt, at alle trin gennemføres inden for den stramme tidsfrist, der er udstukket af de singaporeanske myndigheder.

Trin 1; Registrering af fødslen hos Singapore Registry of Births and Deaths:

Alle fødsler skal registreres inden for 14 dage. Visse hospitaler i Singapore registrerer fødslen direkte på hospitalet.

Nedenfor ses en liste over de hospitaler, hvor der kan foretages en fødselsregistrering:

KK Women's & Children's Hospital
East Shore Hospital
Gleneagles Hospital
Mt Alvernia Hospital
Mt Elizabeth Hospital
National University Hospital
Singapore General Hospital
Thomson Medical Centre
Raffles Hospital

Såfremt du ønsker at føde på et hospital, hvor der ikke foretages fødselsregistreringer, kan fødslen efterfølgende registreres hos Citizen Services Centre:

Citizen Services Centre - 3rd Storey,
ICA Building 10 Kallang Road
(Next to Lavender MRT station)Singapore 208718

Hvornår skal fødslen registreres?

Alle fødsler skal registreres inden for 14 dage inklusiv søndage og helligdage. Fødsler registreret mellem 14 dage og 42 dage efter fødslen, betragtes som forsinket registreret. Såfremt fødslen først registreres efter 42 dage eksempelvis grundet fødselskomplikationer, kan du indgive et brev til registratoren, der forklarer årsagen hertil. Herefter kan fødslen registreres, og et fødselsbevis kan udstedes. Sådanne sager kan kun registreres direkte igennem  ICA

Vær særligt opmærksom på, at registreringen af fødslen og udstedelsen af fødselsbeviset kræver, at du inden har besluttet dig for et navn til barnet.

Påkrævet dokumentation:

  • Live Birth Certifikat udstedt af hospitalet.
  • Begge forældres pas.
  • Vielsesattest med engelsk oversættelse. Såfremt I ikke er gift, kan I alternativt medbringe et common-law letter som kan udstedes af ambassaden, såfremt betingelser herfor opfyldes.
  • Et mindre gebyr opkræves ifm fødselsregistreringen. Bemærk, at nogle hospitaler ydermere opkræver et administrationsgebyr.

Behandlingstid:

Foretages og udskrives mens du venter (påregn gerne en ½ time)

Tip: For at undgå juridiske knaster når du vender tilbage til Danmark, anbefaler ambassaden, at du legaliserer fødselsattesten, inden du forlader Singapore permanent. Der kan være tilfælde, hvor de danske myndigheder har behov for en kopi af fødselsattesten og kun godtager den, såfremt den er legaliseret i oprindelseslandet. Se processen for legalisering her på hjemmesiden.

Trin 2; Bestilling af Dansk Pas:

Nyfødte børn født uden for Danmark af enten en dansk far eller dansk mor, betragtes som danske statsborgere.

Du kan læse mere om kravene for førstegangspas her på hjemmesiden under Pas.

Ambassaden anbefaler, at du som forælder til et barn født i udlandet løbende holder dig opdateret om den gældende lovgivning på området. Se yderligere her på vores hjemmeside under menupunktet Statsborgerskab.

Trin 3; Oprettelse af et Dependent´s Pass (DP) via Ministry of Manpower:

Såfremt I er i besiddelse af et Employment Pass eller et Service Pass, skal I inden for 42 dage ansøge om et Dependant Pass til jeres barn, så det kan opholde sig lovligt i Singapore.

Når I har modtaget barnets pas, kan I eller jeres arbejdsgiver ansøge om et Dependant Pass til barnet online hos Ministry of Manpower.

Påkrævet dokumentation:

·  Barnets pas.

·  En kopi af barnets fødselsattest.

I tilfælde af at passet er forsinket, kan ambassaden udstede et brev, der bekræfter dette, som arbejdsgiveren kan indgive sammen med ovenstående dokumentation.

Læs mere herom hos Ministry of Manpower.