Spring til indhold

Indgåelse af ægteskab

Danskere, der bor i Singapore og ønsker at blive gift i Danmark eller Singapore, kan her læse, hvilken dokumentation det kræver, og hvordan du får verificeret og attesteret dokumenterne.

Ægteskab i Singapore

Før I kan blive gift i Singapore, skal I bestille tid hos Registry of Marriages. Ved aftalen skal I fremvise en civilstandsattest fra Danmark og andre lande, hvor I har haft bopæl, der bekræfter, at I er ugifte. Denne bestilles via bogerservice i Danmark. Læs mere omkring ægteskab i udlandet.

Bemærk at en vielse foretaget i Singapore ikke automatisk registreres og anerkendes i Danmark. For at få vielsesattesten legaliseret i Singapore til brug for registrering hos Borgerservice i Danmark skal den først legaliseres direkte hos Ministry of Foreign Affairs (MFA). Herefter påkræves en attestation hos den danske ambassade i Singapore af MFAs underskrift.

Vi anbefaler, at I får dokumenterne legaliseret, inden I rejser fra Singapore.

Ægteskab i Danmark

Bemærk, at der per 01/01/2019 er kommet en ny lovgivning omkring ægteskab i Danmark. Læs mere på familieretshusets informationsside.

Bor, eller har I boet i Singapore og ønsker at blive gift i Danmark, skal I have en bekræftelse på, at I ikke har indgået ægteskab med andre i Singapore. Dette får I ved at gå online på Registry of Marriages, hvor i mod et gebyr, kan søge i deres register over ægteskaber, om der er registreret et ægteskab i dit/jeres navn og printe en udskrift, der bekræfter dette. 

Til brug i Danmark, skal udskriften attesteres og verificeres. Proceduren er følgende:  

1) Påtegnelse hos en offentlig notar i Singapore List of Notary Public
2) Verificering af notarens bemyndigelse hos Singapore Academy of Law
3) Fremlægges til MFA til legalisering
4) Attestation hos den danske ambassade i Singapore af MFAs underskrift.

Ved behov for en attestation af et legaliseret singaporeansk dokument bedes du booke en tid via vores online bookingsystem og ved fremmødet, medbringe originaldokumentet. Læs mere om attesteringer og legaliseringer her.

Skulle kommunen/sognet i Danmark efterspørge en såkaldt ”apostile-påtegning”, kan det oplyses, at Singapore ikke har tiltrådt ”Apostille-konventionen”.