Spring til indhold

Information om coronavirus/COVID-19

Her på siden kan du læse information til danske rejsende og fastboende i Singapore i forbindelse med udbruddet af coronavirus/covid-19. Siden er opdateret den 31. maj 2020, kl. 15:30.

Uden for ambassadens åbningstid kan du i hastende tilfælde blive omstillet til Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter, eller ringe direkte hertil på +45 33 92 11 12.

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Singapore frem til og med den 31. august.

Danske myndigheder

Udenrigsministeriet har den 9. maj besluttet at forlænge perioden, hvor vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til hele verden, frem til og med den 31. maj. Udenrigsministeriet opfordrer danske rejsende, der befinder sig ude i verden til at rejse hjem, så snart det er muligt og i tæt dialog med dit rejsebureau, dit flyselskab eller forsikringsselskab.

Her kan du læse om Sundhedsstyrelsens råd til rejsende

Nye smittetilfælde registreres løbende af Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Kontrol (ECDC). Du kan læse mere om udviklingen i COVID-19 i udlandet hos Statens Serum Institut.

På Udenrigsministeriets hjemmeside finder du svar på de fleste spørgsmål under: Spørgsmål og svar til rejsende og danske fastboende i udlandet om coronavirus/covid-19.

Rejsevejledning for Singapore her.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål fra danske rejsende og deres familier. Her finder du svar på de mest stillede spørgsmål, der blandt andet omfatter vejledning til danskere strandede i udlandet, visumansøgninger, ind- og udrejse af Danmark samt overvejelser før, under og efter rejse. 

Udviklingen i Singapore

Ambassaden følger løbende udviklingen i forhold til coronavirus/covid-19 i Singapore. Danskere bosat eller på rejse i Singapore opfordres til at følge de lokale myndigheders information via nyhedsmedierne og nedenstående informationskanaler:
 
  • Singapores Sundhedsministerium og regeringens hjemmeside

  • Få oplysninger om ind- og udrejseforhold i Singapore her.

  • De singaporeanske myndigheder har etableret en Whatsapp-service med daglige opdateringer om coronavirus/covid-19 situationen. Tilmelding her

  • Generelle anbefalinger fra WHO vedrørende forebyggelse af coronavirus/covid-19 kan findes her.

  • Singapore har siden midten af marts oplevet 2. bølge af coronavirus/covid-19 smitte. Singapore har derfor iværksat en omfattende nedluknning "Circuit Breaker" indtil 1. juni, der har til formål at kraftigt begrænse bevægelse og samvær i både det offentlige og private rum. Essentielle arbejdspladser forbliver åbne. Se  her og her. Fra 5. maj genåbnes udvalgte arbejdspladser, forretninger og aktiviteter, se her. Fra 2. juni starter en forsigtig 3-faset yderligere genåbning. Der er pt. ingen dato for påbegyndelse af fase 2 og 3. Fase 3 vil ophøre når en effektiv vaccine eller behandling forefindes. Se her.

  • Overtrædelse af de indførte tiltag/restriktioner medfører bøde- og/eller fængselsstraf, inddragelse af opholds- og/eller arbejdstilladelse m.v. Obligatorisk at altid anvende ansigtsmaske uden for eget hjem. Overtrædelse medfører bødestraf. Myndighederne opfordrer alle til at færdes alene uden for eget hjem.

  • Nyheder fra Singapore: ChannelNewsAsia


Rejser til og fra Singapore

Der er ingen udrejserestriktioner fra Singapore, medmindre du udviser tegn på corona/covid-19 smitte, se under 'Sundhedsscreeninger' længere nede på siden.

KLM, Qatar Airways og Singapore Airlines flyver i noget omfang fortsat til Europa. Situationen kan ændre sig med kort varsel.  

Rejsende, der opholder sig i Singapore på korttidsvisum, gøres opmærksom på, at der er risiko for, at de - trods gyldig rejseforsikring - vil blive nedprioriteret i det lokale sundhedssystem, og at de i tilfælde af smitte med covid-19 ikke vil være dækket af Singapores tilbud om gratis behandling.   
Myndighederne opfordrer alle singaporeanere og fastboende i Singapore til at udskyde alle rejser til hele verden.
 

Det er ikke muligt at krydse landgrænserne mellem Singapore og Malaysia. Se også her vedrørende Malaysia.

Der er indført indrejseforbud i Singapore for alle ikke-fastboende udlændinge (også transit).

Singaporeanske statsborgere og udlændinge med permanent opholdstilladelse (og deres pårørende) er undtaget indrejseforbuddet. Udlændinge med arbejdstilladelse i Singapore er undtaget forbuddet, hvis man udfører essentielle funktioner i Singapore i f.eks. sundheds- eller transportsektoren, som før rejse til Singapore skal godkendes af de singaporeanske myndigheder. 

Fra 29. marts skal alle, der har Long-term Pass, Studendent's Pass og "i princippet godkendte" Long-term Pass også godkendes før rejsen. 

De, der fortsat kan indrejse, skal desuden udfylde en helbredserklæring før indrejsen. Dette kan ske op til tre dage før ankomst via SG Arrival Card (SGAC) e-Service, se mere her. Hvis erklæringen ikke er udfyld elektronisk, må man forvente forsinkelse ved indrejse.

Alle, der indrejser i Singapore skal i 14 dages karantæne på en anvist karantænefacilitet (hotelværelse). Myndighederne transporterer de pågældende direkte fra lufthavnen til den anviste karantænefacilitet.

Der er bødestraf på op til SGD 10.000 og/eller fængselstraf, hvis karantæne ikke overholdes.

Se oversigt over indrejseforbud her.

Singaporeanere og udlændige med fast ophold, der forlader Singapore efter den 27. marts og dermed bevidst tilsidesætter gældende rejsevejledning, vil ved efterfølgende retur selv skulle betale for alle udgifter forbundet med hospitalsindlæggelse og andet i fald pågældende er eller mistænkes for at være smittet med covid-19. Det vil heller ikke være muligt få udgifter refunderet fra MediShield eller tilsvarende statsstøttede forsikringsordninger.

Se mere om ind- og udrejse samt karantæne via Immigration & Checkpoints Authority (ICA)Ministry of Health (MoH), Ministry of Manpower (MoM) og Ministry of Education (MoE)

Korttidsvisum / opholds- og/eller arbejdstilladelse

Hvis du har spørgsmål om dit korttidsvisum, kan du kontakte immigrationsmyndighederne:

ICA hovedkvarter
10 Kallang Road
ICA Building
Singapore 208718
(Nærmeste metro: Lavender MRT station)
+65 6391 6100

Kontakt ICA for aftale før fremmøde på hovedkontoret, se mere her

Hvis du har spørgsmål om din opholds- og/eller arbejdstilladelse, kan du henvende dig til enten Ministry of Manpower (MoM) eller Immigration & Checkpoints Authority (ICA), afhængig af hvilken type tilladelse du har.
 
Krydstogter
Al krydstogtsskibssejlads til og fra Singapore ophørte fra 15. marts.
 
Sundhedsscreeninger
Der gennemføres sundhedsscreeninger ved alle ind- og udrejsesteder. Ved symptomer som feber eller symptomer på respiratorisk sygdom vil rejsende skulle tjekkes for coronavirus/covid-19 (næse-skrab), som foretages ved grænsen. Ved positivt prøvesvar skal den rejsende overføres til et behandlingssted. Behandling for personer på korttidsvisum sker for egen regning. Rejsende opfordres til at tegne rejseforsikring / undersøge eksisterende rejseforsikringsdækning i nævnte situation. Hvis testen afslås, vil indrejse blive nægtet/arbejds- og opholdstilladelse blive inddraget/forkortet. Der er desuden risiko for bødestraf, hvis myndighedernes anvisninger ikke følges.
 
Alle, der indrejser i Singapore skal i 14 dages karantæne på en anvist karantænefacilitet (hotelværelse). Myndighederne transporterer de pågældende direkte fra lufthavnen til den anviste karantænefacilitet
 
 Ved alle kontorbygninger og andre bygninger med offentlig adgang foretages registrering af ind- og udgang, tjek af temperaturer og stilles evt. krav om udfyldning af helbredsoplysninger samt rejseaktivitet, der som udgangspunkt sker via din smart phone.
 

Yderligere information for fastboende

Hvis du føler dig sløj eller oplever symptomer, anbefaler vi, at du følger Sundhedsministeriets retningslinjer, anbefalinger og seneste opdateringer her samt informationskampagner her.

Er du strandet uden for Danmarks grænser – eller er du udlandsdansker, der gerne vil hjælpe andre danskere i en svær situation? Udenrigsministeriet har oprettet Facebook-gruppen ’Danskere Globalt – Sammen mod Corona’, der skal hjælpe danskere i udlandet til at støtte op om hinanden. Her kan fastboende rådgive og hjælpe de rejsende, og rejsende kan finde hinanden og dele erfaringer. Tilmed dig her.

Det globale udbrud af covid-19 kan medføre vanskeligheder med forsendelser af post til udlandet. Det betyder, at der for danskere bosat i udlandet kan opstå problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon. Se mere her.

Indrejserestriktioner i DK

Indrejserestriktionerne til Danmark, har i nogle tilfælde gjort det svært for ikke danske statsborgere rejsende til Danmark at påstige fly fra udlandet. Hvis du har lovligt ophold og bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board), gebyr SGD 40.
 

Nem adgang til vigtig information

Ambassaden opfordrer alle danskere i Singapore til at registrere sig på Danskerlisten og hente udenrigsministeriets app Rejseklar. Danskerlisten giver os mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtige informationer om, hvordan du bør forholde dig. Du tilmelder dig Danskerlisten her

Har du spørgsmål i forbindelse med coronavirus/covid-19, kan du kontakte den danske ambassade på telefonnummer: +65 6355 5010. Uden for ambassadens åbningstid er der mulighed for at blive omstillet til Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter på: +45 33 92 11 12. 

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen. På de danske myndigheders fælles informationssite kan du finde information om coronavirus/covid-19. 

For yderligere information se også Udenrigsministeriets hjemmeside