Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Singapore.

Senest opdateret 05-08-2020 12:20
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Singapore frem til og med den 31. august som følge af COVID-19 pandemien.

Læs rejsevejledningen for Singapore.

Information om konkrete restriktioner i Singapore opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Singapore, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside

Rejseråd til erhvervsrejse

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Singapore som følge af COVID-19 pandemien.

Det er bl.a. turistrejser, der anses for at være ikke-nødvendige rejser. Erhvervsrejser anses derimod ofte for at være nødvendige rejser, hvorfor erhvervsrejsende som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation.

Det er derfor op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. Hvis virksomheden vurderer, at en konkret rejse er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at der også foretages en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i dialog med den enkelte medarbejder.

Den enkelte virksomhed bør anlægge et forsigtighedsprincip for at minimere risikoen for, at virksomhedens medarbejdere bliver smittet med ny coronavirus/COVID-19 i udlandet.

Virksomheden og den enkelte medarbejder bør derfor følge vores rejseråd til erhvervsrejser.

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Rejserestriktioner

Singapore fraråder alle rejser til alle lande.

Der er indført indrejseforbud i Singapore for alle ikke-fastboende udlændinge - gælder også transit og erhvervsrejser. 

Følgende er undtaget indrejseforbuddet:

- Singaporeanske statsborgere og udlændinge med permanent opholdstilladelse (og deres pårørende) er undtaget indrejseforbuddet.

- Udlændinge med arbejdstilladelse i Singapore er undtaget forbuddet, hvis man udfører essentielle funktioner i Singapore i f.eks. sundheds- eller transportsektoren. Udlændinge med andre typer opholdstilladelser kan også være undtaget indrejseforbuddet. Rejse til Singapore skal godkendes af de singaporeanske myndigheder før rejse påbegyndes.

- Officielle rejser og forretningsrejser mellem Singapore og Kina; Shanghai, Tianjin, Chongqing, Guangdong, Jiangsu og Zhejiang er tilladt, se mere på SafeTravel Pass Application Portal.

Hvis du er undtaget for indrejseforbuddet, skal du udfylde en helbredserklæring før indrejsen. Dette kan ske op til tre dage før ankomst til Singapore via SG Arrival Card (SGAC) e-Service.

Der gennemføres sundhedsscreeninger ved ind- og udrejse i lufthavnen.

Her kan du finde en samlet oversigt over indrejseforbud og undtagelser.

Du kan afhængig af din opholds- og/eller arbejdstilladelse finde yderligere oplysninger om ind- og returrejse her: Immigration & Checkpoints Authority (ICA), Ministry of Health (MoH), Ministry of Manpower (MoM) og Ministry of Education (MoE).

Det er endnu ikke muligt at krydse de to landgrænser mellem Singapore og Malaysia. Forhandlinger om en "green lane" aftale mellem Singapore og Malyasia er iværksat og en aftale, der tillader forretningsrejser mellem de to landes borgere, forventes implementeret den 10. august 2020. Se mere her.

Al færgetrafik mellem Singapore og Indonesien er indstillet.

Al krydstogtsskibssejlads er indstillet.

Karantæneregler

Myndighederne har indført 14 dages karantæne på en anvist karantænefacilitet (hotelværelse). Myndighederne transporterer indrejsende direkte fra lufthavnen til det anviste karantænefacilitet. Karantæneopholdet er gratis for singaporeanere og personer med fast opholdstilladelse (PR), mens øvrige selv skal betale for omkostningerne på ca. SGD 2.000. 

Fra den 10. august vil det være obligatorisk for alle tilrejsende over 12 år at bære en elektronisk monitoreringsenhed under hele karantæneopholdet, med mindre karantænen afholdes i et af de anviste karantænefaciliteter.

Singaporeanere, personer med fast opholdstilladelse, personer med arbejds- og opholdstilladelse, der har tilbragt de seneste 14 dage i Australien (undtaget delstaten Victoria), Brunei Darussalam, Kina, Macao, New Zealand, Sydkorea, Taiwan og Vietnam kan anmode om at tilbringe karantænen i sin egen bolig, såfremt denne er egnet. Ved transit via andre lande bortfalder denne mulighed. Du kan her læse mere om kravene for karantæne i eget hjem (stay at home notice).

Alle vil skulle testes for COVID-19 smitte umiddelbart før udløb af karantænen. Testen koster SGD 200.

Der er bødestraf på op til SGD 10.000 og/eller fængselstraf, hvis du ikke overholder karantænereglerne. For nærmere informationer om hvilke regler, der gælder for ens karantæneophold, henvises til Singapores sundhedsministerium.

Interne rejserestriktioner

Der er ingen interne rejserestriktioner i Singapore.

Transitmuligheder

Udvalgte Singapore Airlines Group's fly/ruter har tilladelse til transit i Singapore.  Du kan finde yderligere oplysninger herom hos Singapore Airlines.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Udgangsforbud

Der er ikke udgangsforbud i Singapore, men krav om 1 meters social afstand mellem personer eller mellem grupper på op til 5 personer.

Forsamlingsforbud

Forsamlinger op op til 5 personer er tilladt med 1 meters social afstand mellem personer eller mellem grupper på op til 5 personer. Det er tilladt at invitere op til 5 personer i eget hjem.

Du kan få en bøde og fængselsstraf hvis du ikke overholder gældende forsamlingsforbud.

Mundbind

Det er obligatorisk at bære mundbind i Singapore uden for eget hjem. Du kan få en bøde og fængselsstraf, hvis du flere gange ikke overholder reglen om at bære mundbind.

Nedlukning / Genåbning

Den 3. april iværksatte Singapore en omfattende nedlukning - "Circuit Breaker" - der havde til formål at begrænse bevægelse og samvær i både det offentlige og private rum.

Den 2. juni startede en genåbning i 3 faser. Fase 2 startede den 19. juni. Der er pt. ingen dato for påbegyndelse af 3 fase. Fase 3 vil ophøre når en effektiv vaccine eller behandling er fundet.

Alt - undtagen steder og aktiviteter med mange mennesker, så som teatre, biografer, koncerter, udstillinger, barer, natklubber og lignende - er genåbnet. Sports og motionsaktiviteter er også genåbnet. Du kan finde flere oplysninger på Moving into phase two of re-opening.

Den 1. juli påbegyndes genåbning af udvalgte turistattraktioner så som zoologisk have, Universal Studies Singapore, ArtScience Museum m.v. Du kan finde flere oplysninger hos Singapore Turist Board.

Butikscentre, forretninger, spisesteder, og alle andre steder, hvor der er offentlig adgang, er pålagt at sikre, at reglen om 1 meters social afstand mellem personer eller mellem grupper på op til 5 personer overholdes.

Alle opfordres til fortsat at arbejde hjemmefra i videst mulige omfang eller til at følge arbejdspladsens anvisninger i fald dette ikke er muligt.

Der er krav om registrering af ind- og udgang, tjek af temperaturer og krav om helbredsoplysninger samt rejseaktivitet ved alle kontorbygninger, andre bygninger og steder, hvor der er offentlig adgang.

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte din rejseforsikring.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

Hvis du opholder dig i Singapore på korttidsvisum, er der risiko for, at du - trods gyldig rejseforsikring - vil blive nedprioriteret i det lokale sundhedssystem, og at du i tilfælde af smitte med COVID-19 ikke vil være dækket af Singapores tilbud om gratis behandling.

Singapore fraråder alle rejser til hele verden. Singaporeanere og udlændige med fast ophold, der har forladt Singapore efter den 27. marts, vil selv skulle dække COVID-19 udgifter, hvis de rejser tilbage til Singapore. Det vil heller ikke være muligt få udgifter refunderet fra MediShield eller tilsvarende statsstøttede forsikringsordninger.

Hvis du har symptomer på COVID-19, skal du kontakte MOH's Helpline på tlf. 1800 333 9999 (åben 24/7).

Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne, bør du følge deres anvisninger.  Du kan læse mere om kravene for karantæne i eget hjem (stay at home notice).

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Udrejse af Singapore

Der er ingen udrejserestriktioner fra Singapore, medmindre du har symptomer på COVID-19 smitte.

Fly: Singapore Airlines/SAS flyver igen direkte til Danmark. Air France, British Airways, Emirates, Etihad, KLM, Qatar Airways og Swiss Air flyver til Europa.

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board).

Indrejse i Danmark

Der blev indført kontrol ved alle Danmarks grænser lørdag den 14. marts 2020 kl. 12.00 som led i indsatsen for at hæmme spredningen af COVID-19.

Personer, der ikke har dansk statsborgerskab, men som ønsker at indrejse i Danmark, må forvente at blive afvist ved de danske grænser, hvis de ikke har et anerkendelsesværdigt formål.

Anerkendelsesværdige formål omfatter bl.a. det at have fast bopæl, arbejde i Danmark eller forretningsrejser.  

Læs mere om anerkendelsesværdige formål hos Rigspolitiet.

Spørgsmål om grænsekontrol, herunder vurderinger af, hvad der i konkrete situationer udgør anerkendelsesværdige formål, hører under Rigspolitiet.

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board).

Mere information

Lokale myndigheder:
- Singapores Sundhedsministerium
- Regeringens hjemmeside

Få oplysninger om ind- og udrejseforhold i Singapore.
 
De singaporeanske myndigheder har etableret en WhatsApp-service med daglige opdateringer om COVID-19 situationen.

Generelle anbefalinger fra WHO vedrørende forebyggelse af COVID-19.

Du kan finde nyheder fra Singapore på ChannelNewsAsia.

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden i Singapore inden for almindelig åbningstid på +65 6355 5010.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Singapore eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Bestilling af NemID-nøglekort

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

hent app'en rejseklar

I app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.