Spring til indhold

Oversættelser og legaliseringer

Ambassaden kan være behjælpelig med at oversætte standarddokumenter såsom fødsels- og vielsesattester. Vi kan også attestere legaliserede officielle singaporeanske dokumenter til brug i Danmark.

Oversættelse

Ambassaden kan være behjælpelige med oversættelse af danske standarddokumenter såsom fødsels-, vielses-, skilsmisse- og dødsattest. For alle andre dokumenter henvises til autoriserede translatører. Ved behov for oversættelse af et dansk standarddokument bedes du booke en tid via vores online bookingsystem og ved fremmødet, medbringe det originale dokument. Oversættelser er pålagt gebyrer. Det tager ca. 3-5 dage fra vi modtager dokumentet, til oversættelsen ligger klar.

Verificering

Skal du have et dokument verificeret som original eller ægte kopi, har du brug for udarbejdelse af en fuldmagt eller et autorisationsbrev, skal du kontakte en offentlig notar.

Attestation og legalisering

Singaporeanske dokumenter

En legalisering er alene en bekræftelse af en myndigheds underskrift på dokumentet. Der kan være tale om singaporeanske vielses- og fødselsattester eller andre dokumenter, der er udstedt af singaporeanske myndigheder.

For at få et singaporeansk dokument legaliseret i Singapore skal det gennem flere instanser, alt afhængig af hvilket dokument, det drejer sig om. Er dokumentet f.eks. en fødselsattest, vielsesattest eller lignende udskrevet af en offentlig myndighed i  Singapore, kan du legalisere det direkte hos Ministry of Foreign Affairs (MFA). Herefter påkræves en attestation hos den danske ambassade i Singapore af MFAs underskrift.

For alle andre ikke-officielle dokumenter, der skal legaliseres, kræver det en attestation hos fire instanser:

1) Påtegnelse hos en offentlig notar i Singapore List of Notary Public
2) Verificering af notarens bemyndigelse hos Singapore Academy of Law
3) Legalisering hos Singapore
 MFA

4) Attestation hos den danske ambassade i Singapore af MFAs underskrift.

 

For attestation af et legaliseret singaporeansk dokument bedes du booke en tid via vores online bookingsystem og ved fremmødet medbringe originaldokumentet. Attestationer er er pålagt gebyr og kan afsluttes samme dag som dokumentet bliver indgivet på ambassaden.

 

Det er en god ide at få legaliseret og attesteret alle relevante dokumenter udstedt af offentlige myndigheder, inden du permanent fraflytter Singapore.

Skulle en kommune/sogn i Danmark efterspørge en såkaldt ”Apostille-påtegning”, kan det oplyses, at Singapore ikke har tiltrådt ”Apostille-konventionen”, derfor de flere trin nævnt ovenfor.

Danske dokumenter

Med hensyn til legaliseringen af danske dokumenter refereres der til Udenrigsministeriet, som står for al legalisering af danske dokumenter. Linket hertil er: http://um.dk/da/rejse-og-ophold/legalisering/

Bemærk, at alle oversættelser skal påtegnes af en notar eller Dansk Erhverv før Udenrigsministeriet kan legalisere oversættelserne.

Se priser i gebyrlisten.

make an appointment