Spring til indhold

Pas

Ifm pas ansøgninger må der påregnes forsinkelser da DHL, som står for forsendelser fra Udenrigsministeriet til ambassaden, har midlertidigt måtte suspendere deres services.

Pasansøgninger skal indgives ved personlig fremmøde på den danske ambassade. Følg dette link for yderligere oplysninger.

Ekstra pas

Et ekstra pas er gyldigt i 2 år, og du kan aldrig være i besiddelse af mere end et ekstra pas.

Et ekstra pas udstedes kun med forhåndsgodkendelse fra det danske Rigspoliti. For at opnå en sådan forhåndsgodkendelse bedes du booke en tid via vores online booking system og ved fremmødet på ambassaden fremvise følgende dokumenter:

1. Et udfyldt ansøgningsskema med kopi af tidligere 2-års pas, hvis relevant. Ellers vedlægges kopi af nuværende 10-års pas. Pasansøgningen kan hentes på vores hjemmeside (under rejse og ophold/pas).
2. Kopier af viseringer/stempler i det tidligere 2-års pas + biodatasiden (max. 10 sider af passet).
3. Et ansøgningsbrev adresseret til Rigspolitichefen, skrevet af dig, helst på dansk. Venligst se skabelon 1.
4. En bekræftelse fra din arbejdsgiver (ikke underskrevet af dig), på firmaets brevpapir, underskrevet af den HR-ansvarlige. Venligst se skabelon 2.
5. Ekstra pas er pålagt gebyr i henhold til gebyrbekendtgørelsen jf. gebyrer.

Bemærk, at vi anbefaler brugen af skabelonerne, idet politiet måske ikke godkender ansøgningen ellers.

Forhåndsgodkendelsen tager 1-3 dage. Når vi har modtaget forhåndsgodkendelsen, fremsender vi ansøgningen til Rigspolitiet i Danmark, og det tager det ca. 15 dage at få det nye 2-års pas tilsendt til ambassaden.

Pasansøgere fra Hong Kong

Danskere, der ønsker at rejse til Singapore med henblik på at ansøge om et dansk biometrisk pas, kan gøre dette ved hjælp af en EU-ETD (nødpas udstedt af en EU-repræsentation i Hong Kong).

Afhentning ved andre repræsentationer end der hvor man har ansøgt

Det er muligt at søge om nyt pas i Danmark eller på en anden repræsentation og få det sendt til ambassaden i Singapore. Bemærk, at der opkræves et gebyr, hvis passet udleveres på en anden repræsentation end der, hvor det er bestilt. Servicen er pålagt et gebyr.

Udlevering af nyt pas i Singapore

Det nye pas kan kun udleveres ved samtidig indlevering af det nuværende pas. 

Husk også at oplyse til de singaporeanske myndigheder, at du har fået nyt pas. Danskere med PR status kan logge på www.ica.gov.sg og ændre pasdetaljer (kræver SingPas). Alle andre skal melde til MOM online

Danish passport

make an appointment