Spring til indhold

Vareeksporten faldt 0,3 pct. i januar 2018. Årsstigningstakt faldt til 3,2 pct.

12.03.2018  10:33

Vareeksporten eksklusiv energivarer, skibe og fly faldt 0,3 pct. i januar 2018 i forhold til december viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik, som er offentliggjort i dag. Årsstigningstakten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, faldt til 3,2 pct., hvor den i forrige måned var 4,1 pct. eksklusiv energi, skibe og fly.

Faldet i januar kan især henføres til lavere afsætning til Tyskland (-4,0 pct.) og Storbritannien (-5,1 pct.), mens der var stor fremgang til Kina på 25,4 pct. og også god fremgang til Rusland og Nederlandene. Samlet set blev det til et fald på 0,3 pct. i januar, og set over de seneste tre måneder i forhold til tre måneder forud er den sæsonkorrigerede vareeksport faldet med 0,8 pct. eksklusiv energi, skibe og fly. Omvendt har der været en stigning på 1,3 pct. set over seks måneder i forhold til seks måneder forud, og 3,2 pct. set over 12 måneder.

I januar skyldtes faldet blandt andet mindre afsætning maskiner til især USA og Storbritannien samt mindre salg af næringsmidler, især til Rusland og Storbritannien. Omvendt var der god vækst i forarbejdede varer især til Tyskland og Storbritannien, ligesom medicin og kemikalier steg kraftigt til USA og Kina. På årsbasis har der været vækst i alle hovedkategorier, bortset fra maskiner, som har stagneret med et svagt fald på 0,5 pct. på 12 måneders basis.

 

Pdf med artiklen og grafer findes her.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg, på tlf. 33921214 / 25267569 eller jacwar@um.dk