Spring til indhold

Regeringen giver 60 mio. kr. til partnerskaber, der fremmer kvinders adgang til prævention i forbindelse med uddeling af fødevarebistand

02.05.2018  16:06
Udviklingsminister Ulla Tørnæs har i dag underskrevet en hensigtserklæring om en dansk bevilling på 60 millioner kroner til FN’s fødevareprograms, WFP’s, arbejde med kvinder og pigers adgang til prævention i humanitære kriser.

WFP’s primære opgave er at uddele fødevarer, men der er mange fordele ved at bruge uddelingen af mad sammen andre organisationers arbejde, ikke mindst når det gælder adgang til prævention og oplysning om seksuel sundhed.
”Det er som regel kvinderne, der bliver sendt af sted for at hente mad, når WFP deler ud. Når kvinderne modtager fødevarerne, er det sund fornuft at tilbyde dem oplysninger om seksuel sundhed. Vi skal bruge mødet ved maduddeling til samtidig at imødekomme det livsvigtige behov, kvinder har for adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser og oplysning om prævention,” siger udviklingsminister Ulla Tørnæs.
Adgang til familieplanlægning og prævention er livsreddende. FN’s befolkningsfond, UNFPA, anslår, at mellem 25-50 procent af mødredødeligheden i flygtningekriser skyldes komplikationer efter usikre aborter. Evalueringer har vist, at der er efterspørgsel efter prævention blandt kvinder i humanitære kriser, men disse aktiviteter er ofte underprioriterede eller slet ikke tilgængelige.
”Kvinders og pigers behov og rettigheder bliver alt for ofte negligeret i krige og kriser, selvom de er mere udsatte end mænd. Derfor er jeg glad for, at vi fra dansk side kan bidrage med støtte til nye metoder til at fremme indsatsen for især kvinders sundhed,” siger udviklingsministeren.


Inspirationen til puljen på 60 millioner kroner kommer fra et danskfinansieret pilotprojekt i Etiopien, hvor UNFPA i samarbejde med WFPs fødevareuddeling når ud til internt fordrevne kvinder, der ellers ikke ville have adgang til familieplanlægning.
Det er vigtigt, at der skabes bedre sammenhæng mellem FN's kortsigtede humanitære indsatser og de langsigtede udviklingsindsatser. FN har en lang række underorganisationer, fonde og programmer, der ikke altid taler godt nok sammen. Udviklingsministeren har løbende sat fokus på behovet for, at FN-organisationerne samarbejder tæt, så vi i endnu højere grad kan bekæmpe kriser og fattigdom.
Den danske pulje på 60 millioner kroner vil gøre det muligt at udvikle og styrke partnerskaber og metoder, der fremmer kvinders og pigers beskyttelse og rettigheder med afsæt i fødevareassistance.


For yderligere information kontakt presserådgiver Karen Clement på tlf.: 22610968