Gå til indhold

Danmarks Infrastructure Asia Platform

Vil du være med i udviklingen af Sydøstasiens infrastruktur? Og vil du introduceres af ambassaden og få eksklusiv adgang til information om nye muligheder før alle andre? Bliv en del af Danmarks Infrastructure Asia Platform. Her får du sammen med andre ledende danske virksomheder og institutionelle investorer mulighed for at sætte Danmark på landkortet i Sydøstasien.

Om Infrastructure Asia
Den Asiatiske Udviklingsbank anslår, at regionen har brug for USD 126 milliarder i investeringer. Det drejer sig om veje, jernbaner, energi- og vandforsyning samt digital infrastruktur. Kinas Bælt & Vej-initiativ fra 2013 er udtryk for landets behov for eksport af kapital, nye markeder og sikre forsyningslinjer.


Singapore er et finansielt knudepunkt. Hele 33 % af alle Kinas investeringer i silkevejsprojekter strømmer allerede igennem landet. Kina og Singapore samarbejder om at udvikle og finansiere infrastruktur i tredjelande med fælles interesser.

I slutningen af 2018 etablerede Singapore en ny myndighed, Infrastructure Asia. Den har til formål at styrke Singapores håndtering af projekter finansielt, juridisk, miljømæssigt og teknisk. Myndigheden samler ekspertise fra forskellige ministerier og styrelser i Singapore. Den er tilknyttet en rådgivende komité, der er sammensat af private virksomheder.

Der er især fokus på at identificere behov for udviklig af infrastruktur på nationalt plan i hele regionen. Den tæller på nuværende tidspunkt Bangladesh, Kina, Indien, Indonesien, Myanmar, Filippinerne, Vietnam og Cambodia.

Infrastructure Asia er i dialog med relevante ministre i modtagerlandene om deres ønsker til investeringer. Med sig har myndigheden Singapores brandværdi som en ikke-korrupt og højtudviklet nation.


Arbejdet med at gøre projekterne tilgængelige for en bred gruppe af investorer og leverandører er i fuld gang. Nu kan internationale virksomheder komme i spil til projekterne, og der er håb for, at de bliver mere bæredygtige.
Den danske ambassade i Singapore har skabt en platform i samarbejde med Infrastructure Asia til fordel for danske virksomheder.

Du kan læse mere om Danmarks Infrastructure Asia Platform og medlemskabet her.