Gå til indhold

Dansk samhandel med Singapore

Eksport

 • Singapore var Danmarks 13. største eksportmarked i 2020, med eksportindtægter på DKK 24,3 mia. svarende til 1,9% af Danmarks samlede eksportindtægter. (BB) 
 • Singapore var i 2020 Danmarks 26 største eksportmarked for varer med DKK 4,6 mia. (0,6%) og det 7. største eksportmarked for tjenester med DKK 19,6 mia.(4,0%). (BB) 
 • Vareeksporten til Singapore faldt i 2020 med 4,9%. ift. 2019. (UHV)
 • Største eksportvaregruppe var i 2020 rå mineralolier og produkter deraf (DKK 1,18 mia.). (UHV)
 • I de første fem måneder af 2021 beløb den danske vareeksport til Singapore sig til DKK 3,78 mia. Det svarer til en stigning på 115,2% i forhold til den samme periode i 2020 (DKK 1,75 mia.). (UHV)

 

Import

 • Importen af vare- og tjenesteydelser fra Singapore beløb sig i 2020 til DKK 22,8 mia. (BB) 
 • Vareimporten fra Singapore udgjorde i 2020 DKK 1,4 mia., hvilket svarer til et fald på 14,7% ift. 2019. (UVH)
 • Største importvaregruppe var i 2020 andre transportmidler (DKK 921,7 mio.). (UHV)
 • I de første fem måneder af 2021 beløb den danske vareimport fra Singapore sig til DKK 201,0 mio. Det svarer til en stigning på 32,2% i forhold til den samme periode i 2020 (DKK 152,1 mio.). (UHV)

 

Investeringer

 • Danmarks direkte investeringer i Singapore var ultimo 2019 på DKK 108,6 mia.
 • Singapores direkte investeringer i Danmark var ultimo 2019 på DKK 8,0 mia.

 

Tabel 1: Dansk samhandel med Singapore siden 2016. Mio. DKK

 

 

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

Jan.-Maj. 2020

Jan.-Maj. 2021

Eksport

- Varer (UHV)

3.247

2.769

3.201

4.381

4.168

1.755

3.775

- Varer (BB) ……

4.035

3.417

3.934

5.227

4.622

-

-

- Tjenester (BB)

11.642

13.782

16.436

19.439

19.629

-

-

Import

- Varer (UHV)

3.493

3.749

3.039

1.427

1.217

152

201

- Varer (BB) ……

11.944

14.938

17.657

7.542

10.137

-

-

- Tjenester (BB)

10.166

9.927

11.903

13.576

12.704

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Danmarks Statistik d. 24. august 2021 tabel SITC2R4Y (varer) og BB2 (varer og tjenester).

Anm.: UHV: Udenrigshandelsstatistikken. BB: Betalingsbalancen. UHV opgør værdien af varer, som fysisk har passeret dansk grænse. BB opgør

betalingen for såvel varer som tjenester, som danske virksomheder modtager for salg af varer eller serviceydelser i udlandet (også selvom varerne måtte være produceret eller indkøbt i udlandet, og aldrig har været i Danmark). Vareeksporten opgjort efter BB er i reglen større end opgjort efter UHV.

 

Tabel 2: Udenrigshandelsstatistikkens største eksportvaregrupper i 2020

 

 

 

 

 

 

Volumen i mio. DKK.

Vækst i pct. ift. 2019

mineralolier og produkter deraf…………………

1.179

 

180,8 %

Maskiner og -tilbehør til industrien…………………

642

 

-5,9 %

Andre transportmidler………………………………

363

 

-63,0 %

Samlet vareeksport til Singapore…………………

4.168

 

-4,9 %

Kilde: Danmarks Statistik d. 24. august 2021 tabel SITC2R4Y.

 

 

 

 

 

Analyseenheden d. 24. august 2021