Gå til indhold

Økonomiske nøgletal

Økonomiske nøgletal for Singapore

 • Singapore var verdens 39. største økonomi i 2020 med et BNP på USD 340 mia.
 • Landet havde i 2020 en befolkning på 5,7 mio. mennesker.
 • Singapore er med et velstandsniveau på USD 59.661 pr. indbygger ifølge Verdensbankens 2021-klassificering et højindkomstland.
 • Realvæksten i BNP forventes i 2021 at være 6,1 pct., mens der over de følgende to år forventes en gennemsnitlig vækstrate på 3,5 pct. p.a.
 • Betalingsbalancen havde i 2020 et overskud på 17,7 pct. af BNP. Frem mod 2023 forventes overskuddet at forblive nogenlunde uændret.
 • Den offentlige saldo havde i 2020 et underskud på 4,7 pct. af BNP. Frem mod 2023 forventes den offentlige saldo at blive stærkt forbedret, men vil fortsat være negativ.
 • Den samlede offentlige gæld forventes i 2023 at falde til 134,6 pct. af BNP.  

   

  Tabel 1: Prognose af økonomiske nøgletal for Singapore

   

   

   

   

   

   

   

   

  2019

  2020

  2021*

  2022*

  2023*

  Realvækst BNP………………………………………………

  1,3

  -5,7

  6,1

  3,9

  3,1

  BNP, nominel USD, pr. cap.…………………………………

  65.728

  59.661

  66.126

  70.295

  75.824

  Realvækst BNP, pr. cap.………………………………………

  0,5

  -5,9

  4,7

  2,7

  2,3

  Betalingsbalancen, pct. af BNP………………………………

  14,3

  17,7

  19,3

  18,2

  17,9

  Off. saldo, pct. af BNP………………………………………

  -0,1

  -4,7

  -3,0

  -1,5

  -0,4

  Samlet off. gæld, pct. af BNP…………………………………

  125,5

  150,2

  145,3

  140,3

  136,1

  Inflation (CPI), pct.……………………………………………

  0,6

  -0,2

  2,0

  1,4

  1,7

  Ændring i valutakurs, LCU/USD, pct.…………………………

  1,1

  1,1

  -2,9

  -0,9

  -2,5

  Befolkningstilvækst, pct.………………………………………

  0,8

  0,1

  1,4

  1,2

  0,8

  Arbejdsløshed, pct.……………………………………………

  2,2

  3,0

  2,6

  2,1

  2,1

  Kilde: Oxford Economics. Data hentet d. 24. august 2021, men prognosen kan være ældre. Note: En stjerne (*) angiver, at årets tal er en prognose.

   

  Tabel 2: Singapores største samhandelspartnere samt Danmark og EU i 2020, varer, UHV

   

   

  Rang

  1

  2

  3

  Eksportmarkeder

  Land

  Kina……………………………………

  Malaysia………………………………

  Hongkong………………………………

   

  Andel

  16,5%

  12,0%

  11,8%

   

  Rang

  1

  2

  3

  Importmarkeder

  Land

  Kina……………………………

  Malaysia…………………………

  USA……………………………

   

  Andel

  14,4%

  13,0%

  11,2%

  65

  -

  Danmark………………………………

  EU27…………………………………

  0,03 %

  7,6%

  47

  -

  Danmark………………………

  EU27……………………………

  0,1 %

  10,2%

  Kilde: Oxford Economics d. 24. august 2021.

   

  Tabel 3: Placering internationale indekser samt kreditvurdering

   

   

   

  Rang Singapore

  Rang Danmark

  2018

  2019

  2019

  WEF Competitiveness Index……………………………

  2

  1

  10

  Ease of doing business index……………………………

  2

  2

  4

  Corruption Perceptions Index…………………………

  3

  4

  1

  S&P's Credit Rating……………………………………

  -

  AAA

  AAA

   

  *Kreditvurderingen AAA betyder, at Singapore har en ekstrem stærk kapacitet til at møde finansielle forpligtelser. Dette er S&P's højeste rating.

  Anvendte kilder: Oxford Economics, WEF, Standard & Poor, Verdensbanken, Transparency Int., Danmarks Statistik, Nationalbanken.

   

   

  Analyseenheden d. 24. august 2021