Gå til indhold

Rammebetingelser og barrierer

Hvad skal man som virksomhed være opmærksom på i forhold til told, patenter og importregler, når man laver forretning i Singapore?

Told og afgifter

Skattesystemet i Singapore er ret enkelt, og skattesatser er relativt lave sammenlignet med Danmark. Selskabsskatten er en fast sats, mens personlige skattesatser varierer. Følg linket til højre for at se de nuværende skattesatser.

Alle varer, der indføres til eller fremstilles i Singapore, er omfattet af told og/eller moms (GST). Der er fire hovedkategorier af toldpligtige varer i Singapore: spiritus, tobaksvarer, motorkøretøjer og olieprodukter. De fleste andre produkter kan frit importeres til Singapore, og moms/GST er ligeledes lavere end danske standarder. Følg linket til højre for yderligere information.

Patenter, varemærker og copyrights

Singapores lovgivning dækker og håndhæver intellektuelle ejendomsrettigheder (immaterialrettigheder) godt og effektivt. For generel information om intellektuelle ophavsrettigheder og varemærker, kan du besøge de links, der er angivet til højre.

Importregler

Se de nyeste regler hos Singapore Customs via linket til højre.