Gå til indhold

Sektorer i fokus

The Trade Council i Sydøstasien består af flere end 30 handelsrådgivere og sektoreksperter. Vores seks handelsafdelinger arbejder tæt sammen for at yde danske virksomheder ekspertrådgivning. Du kan også få information om forretningsmuligheder på tværs af regionen. Herunder kan du få et kort indblik i udvalgte sektorer i Singapore, hvor danske løsninger efterspørges.

Energi, Miljø & Vand

Optimering, effektivitet og bæredygtig udvikling. Dette er vigtige elementer for en befolkning på størrelse med Danmarks, som bor på et areal svarende til Bornholm. Singapore har den højeste procentdel af træer i verden, og ifølge byens Use Land-plan skal 85 % af alle borgere bo under 400 meter fra en park. En bæredygtig profil med fokus på ’liveability’ og grønne løsninger er bærende for landets udvikling.

Singapore har implementeret energisparende foranstaltninger. Landet har ligeledes et avanceret affaldshåndteringssystem og en vision om at blive en ”Zero Waste Nation”. Derfor er man konstant på udkig efter nye løsninger. Landet har begrænset adgang til vedvarende energikilder, og derfor er energieffektivitet vigtig for reducering af landets udledning af forurenende stoffer. Man arbejder på 35 % effektivisering inden 2030.

Singapore er, som Sydøstasiens hjerte, et godt sted for internationale cleantech-virksomheder, der udvikler løsninger til hele APAC. Singapore afholder hvert år en række internationale cleantech-arrangementer for industri- og regeringsledere med det fælles formål at løse miljøudfordringer. I juli 2018 var Singapore vært for ’Transforming Tomorrow’s Cities with Clean Environment Solutions’. ’World Cities Summit’ samt ’Singapore International Water Week’ er andre tilbagevendende events, som er værd at holde øje med.  

 

Tech

Singapores geografisk beliggenhed og kosmopolitiske miljø giver virksomheder gode muligheder for at forstå behovene i et hastigt voksende Asien. Kontinentet er udset som den næste drivkraft for teknologisk udvikling og  innovation. Singapore er derfor godt rustet til at hjælpe danske teknologivirksomheder til at forstå og imødekomme nye forbrugsbehov i hele Asien. Digitaliseringsparathed, nem markedsadgang og globalt talent gør blandt meget andet Singapore interessant for danske tech-virksomheder.

I løbet af de næste 10 år forventes den digitale økonomi i Sydøstasien at vokse til DKK 1.295 mia.* - e-handel vil alene stå for DKK 570 mia. Regionens voksende økonomier samarbejder igennem ASEAN på at udbygge den digitale infrastruktur og strømline reglerne for e-handel. Samarbejdet skal styrke en friere bevægelse af e-handelsvarer og forbinde markederne på tværs af regionen.

Singapore har en klar ambition om at være verdens første ’Smart Nation’. Landet er populært blandt internationale aktører inden for ”Internet of Things”. Det sydøstasiatiske marked for IoT anslås at nå DKK 47,94 mia.** i 2020. Singapore har også planlagt store investeringer i 5G-mobilnet, sensornetværk samt det nationale bredbåndsnetværk. Gennem Singapores ’Research Information and Enterprise 2020 Plan’ investerer landet kraftigt i sin smarte fremtid. Der er afsat DKK 18 milliarder til services og digital økonomi. Danmark ses som en naturlig partner og inspirationskilde, og samarbejdsmulighederne for danske virksomheder er mange.

Som førende finansmetropol er Singapore ligeledes et af verdens ledende FinTech-hubs. Der er samarbejdsaftaler mellem Singapore Fintech Association, Copenhagen FinTech og den danske ambassade. Monetary Authority Singapore og Finanstilsynet arbejder ligeledes sammen. Aftalerne understreger et fælles fokus på teknologisk udvikling af finanssektoren og herunder fintech som en katalysator for bæredygtig udvikling.

 

Sundhed

Ligesom Danmark står Singapore over for en aldrende befolkning. Den såkaldte ”Silver Tsunami” forventes at medføre kraftige investeringer i sundhedssektoren. Landet bruger i gennemsnit 4 % af BNP på sundhedssektoren. Alle borgere skal have adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet gennem landets ”Healthcare 2020 Masterplan”, og samarbejdsmulighederne er mange.

Antallet af kampagner for sund livstil og aktiv aldring er stigende. Udvikling  af nye sundhedsteknologier skaber grobund for tæt samarbejde med singaporeanske forskningsinstitutter, universiteter og hospitaler. Det gælder også dansk ekspertise inden for sundhedsinfrastruktur, ledelse, konsulenttjenester og udstyr til de mange plejehjem, der skal opføres i de kommende år.

Selvom Singapore er i fremgang med sine TeleHealth-initiativer, er der teknologiske mangler i forhold til fjernpleje og hjemmebaserede løsninger. Forretningsmulighederne er særligt store inden for innovation, nytænkning og kreative ideer til udvikling af tjenester og løsninger til behandling af kroniske sygdomme. 

For at komme nærmere målet et "one patient one record system’, søger Singapore teknisk viden og erfaringer inden for e-Health samt elektroniske protokoller. Samarbejdsaftalen mellem DTU og A*STAR om personlig præcisionsmedicin er blandt andet et udtryk for de store ambitioner, som Singapore og Danmark deler på sundhedsområdet.

Singapore byder på to store events, hvor danske virksomheder kan fremvise deres ekspertise og udforske markedet. ’The International Ageing Asia Innovation Forum’ og ’Medical Fair Asia’ afholdes hvert andet år i august.

*Kurs: DKK 100 - SGD 467

**Kurs: DKK 100 - USD 636

Kontakt os på

[email protected]