Spring til indhold

Ansøgningspulje til støtte, rådgivning og netværk til LGBTI-personer og bekæmpelse af fordomme

12.03.2018  11:21
Ligestillingsafdelingen under minister
for ligestilling har netop udmeldt en ansøgningspulje til rådgivning, støtte og netværksmuligheder til LGBTI-personer og til bekæmpelse af fordomme på området.
Frist for ansøgning er den 11. juni kl. 12.00. 

Undersøgelser på området viser, at lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede generelt trives dårligere og er mere udsatte inden for en række områder end den øvrige del af befolkningen.

LGBTI-gruppen har generelt en mindre hensigtsmæssig sundhedsadfærd i forhold til bl.a. rygning, alkohol, hash og andre illegale stoffer, ligesom gruppen oftere føler sig stressede og har langvarig sygdom. Selvmordstanker og faktiske selvmordsforsøg er også mere udbredte end blandt den øvrige danske befolkning.

Der er endvidere fortsat LGBTI-personer, der oplever diskrimination på grund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet, og som føler sig utrygge i det offentlige rum. Bl.a. angiver godt en tredjedel af respondenterne i en undersøgelse at havde følt sig diskrimineret eller chikaneret på grund af deres seksuelle orientering, og halvdelen af respondenterne undgår offentligt at holde i hånd med en partner af samme køn af frygt for overfald, trusler eller chikane.

Det er på denne baggrund, at der i satspuljeaftalen for 2018 er afsat 7,0 mio. kr. til en ansøgningspulje, der har til formål at yde rådgivning, støtte og netværksmuligheder til LGBTI-personer, samt projekter der bekæmper fordomme. 

Midlerne kan søges af frivillige foreninger, organisationer og NGO’er til projekter

Fristen for indsendelse af ansøgninger er den 11. juni 2018 kl. 12.00. 

Læs mere om ansøgningspuljen og ansøgningsproceduren her.