Spring til indhold

Regeringen sender 70 mio. kroner til den værste humanitære krise i verden lige nu, heraf 35 mio. kroner til WFP i Yemen

04.04.2018  10:31
Yemen står lige nu over for den værste menneskeskabte humanitære krise i verden.

Yemen står lige nu over for den værste menneskeskabte humanitære krise i verden. Efter tre års væbnet konflikt er det hele 75 procent af landets befolkning, svarende til 22,2 mio. mennesker, der har akut brug for humanitær hjælp. To millioner yemenitter er drevet på flugt internt i landet og har derfor et endnu større behov for hjælp i deres hjemland.

”Det er næsten umuligt at begribe omfanget af lidelserne i Yemen. Sultende mødre prøver at redde deres sultende børn, mens borgerkrigen stadig raser, og krigens parter ofte lægger hindringer i vejen for, at nødhjælpen kan komme frem til dem, der har mest brug for den. Jeg er glad for, at vi fra dansk side bidrager med nye 70 mio. kr., så vi igen kan sende hjælp til den udsatte civilbefolkning i Yemen,” siger udviklingsminister Ulla Tørnæs.

Sidste år lykkedes det FN og deres humanitære partnere at levere nødhjælp til 10 mio. mennesker i Yemen, trods kamphandlinger og vanskelig humanitær adgang. I 2017 leverede WFP fødevarer til 7,7 mio. mennesker i Yemen, og Danmark ydede direkte humanitær støtte til Yemen-krisen for i alt 219 mio. kr.

8,4 mio. mennesker risikerer hungersnød, og omkring 1,8 millioner børn og mere end 1 million gravide eller ammende kvinder er akut underernærede. Oveni det er Yemen også ramt af et koleraudbrud, hvor mere end én million mennesker formodes at have været smittet inden for det seneste år.

Den seneste danske bevilling til Yemen fordeles på 35 mio. kr. til FN’s Fødevareprograms (WFP) indsats for at afværge hungersnød og 35 mio. kr. til FN’s Humanitære Landefond i Yemen, der støtter og koordinerer livreddende nødhjælpsindsatser.

I 2018 er de humanitære behov vokset yderligere, bl.a. pga. blokaden af de vigtigste yemenitiske havne i november og december 2017, hvilket reducerede omfanget af nødhjælp og kommerciel import af fødevarer og brændsel og medførte kraftige prisstigninger og en forværring af fødevareusikkerheden. Kun halvdelen af landets sundhedsfaciliteter fungerer, og 16 mio. mennesker mangler adgang til rent vand og sanitære faciliteter, hvilket øger risikoen for sygdomsspredning.

Ud over det seneste bidrag er Danmark også donor til FN’s Globale Nødhjælpsfond (CERF) med et årligt bidrag på 100 mio. kr. I starten af 2018 allokerede FN’s Nødhjælpschef et rekordhøjt beløb på 50 mio. USD fra FN’s Nødhjælpsfond (CERF) til humanitære indsatser i Yemen i lyset af den eskalerende krise. Med sit årlige uøremærkede bidrag til FN’s Globale Nødhjælpsfond er Danmark dermed også indirekte bidragsyder til humanitære fondsmidler allokeret til Yemen.

For yderligere oplysninger kontakt:
Presserådgiver Karen Clement tlf. 22610968