Spring til indhold

Valg til Europa-Parlamentet den 26. maj 2019 – optagelse på valglisten i Danmark.

09.01.2019  11:07

Alle danskere, som er fyldt 18 år og er bosat inden for EU, har stemmeret til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019.

Ønsker man at stemme på de danske kandidater, er det nødvendigt først at blive optaget på valglisten i Danmark. Dette sker ved at indsende et ansøgningsskema til Københavns Kommune, som står for registreringen af danskere bosat i et andet EU-land.

Mere information, samt link til ansøgningsskemaet, kan findes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside:
https://valg.oim.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret/eu-bosatte-danskeres-valgret-til-europa-parlamentsvalg-2019/

Bemærk, at alle EU-borgere også har mulighed for at blive optaget på valglisten i deres bopælsland. Man kan dog kun stemme i ét EU-land.

- Ambassaden