Gå til indhold

Praktik på ambassaden i Singapore

praktik på ambassaden i Singapore

Drømmer du om en dynamisk hverdag i et internationalt miljø, hvor du er med til at fremme danske interesser på et af verdens fremad-stormende markeder? Brug din interesse for handel, kommunikation, politik og diplomati i et seks måneders praktikophold for danske kandidatstuderende. Ambassaden i Singapore udbyder to gange årligt to praktikstillinger. Stillingerne er fra den 1. august til 31. januar for efterårssemesteret og 1. februar til 31. juli for forårssemesteret. Ansøgningsfristen for praktikopholdet med start i august er 13. marts og ansøgningsfristen for praktikopholdet med start i februar er 8. september.

 

Om Singapore og ambassaden

Singapore er Sydøstasiens ubestridte forretningscentrum og ligger sammen med Danmark i top ti på listen over de bedste lande at drive forretning i. Ø-staten, kendt for en stærk økonomi, lave korruptionsrater og en høj levestandard, bliver brugt af mange virksomheder som test-bed for deres produkter i regionen. Samtidig er Singapore kendt som Asiens grønneste metropol, og bæredygtighed står ligesom i Danmark højt på dagsordenen.

 

Den grønne dagsorden fylder også meget i ambassadens arbejde, når vi varetager Danmarks interesser i Singapore, og når vi assisterer danske virksomheder med at etablere sig på markedet. Vi håndterer opgaver inden for økonomisk diplomati, public diplomacy, EU-samarbejde, politisk rapportering, delegationsbesøg samt konsulære og administrative opgaver.

 

Spændende opgaver og samarbejde

Vi søger to dygtige praktikanter til at hjælpe med opgaver i både handelsafdelingen og inden for Public Diplomacy og kommunikation.

 

I handelsafdelingen kan opgaverne fx handle om at:

 

  • Udarbejde markedsanalyser, handelsstatistikker, research til danske virksomheder og bistå i rådgivning og government public affairs sager.
  • Indgå i planlægning og eksekvering af eksportfremstød, virksomhedsbesøg og events - både fysiske og virtuelle.
  • Medvirke til markedsføring og kommunikation om Trade Council services

Inden for Public Diplomacy og kommunikation kan opgaverne fx handle om at

 

  • Indgå i arbejdet med ambassadens eksterne kommunikation og udvikle indhold til ambassadens sociale medier.
  • Medvirke til ideudvikling, planlægning og gennemførsel af events og arrangementer. Det kan fx være filmfestival, udstillinger eller faglige events.
  • Udarbejde informationssøgninger, analyser, rapporter og delegationsprogrammer.
  • Bistå i ambassadens politiske arbejde og bl.a. deltage i møder og events, hvor ambassaden er repræsenteret.

På ambassaden arbejder vi tæt sammen på tværs af områder og opgaver. Som praktikant vil du indgå i vores tværfaglige arbejde og kan forvente, at skulle lave opgaver på tværs. Med andre ord kan vi garantere, at du får lov at prøve mange forskellige opgaver og rejser her fra med en god forståelse af, hvad en dansk ambassade laver.

 

Dine kvalifikationer

Vi lægger vægt på, at du er initiativrig, analytisk skarp og effektiv og har mod på nye opgaver. Du kan løse opgaver selvstændigt, men også i samarbejde med andre på tværs af ambassadens afdelinger.

 

Det er vigtigt, at du har gode dansk- og engelskkundskaber i skrift og tale. Du kan tage ansvar og er proaktiv. Vi søger studerende, der har en bachelorgrad og nu er i gang med en relevant videregående kandidat-uddannelse.

 

Vilkår for praktik

Som praktikant sørger du selv for at finansiere dit ophold. Der er gode muligheder for legattildeling fra private fonde, ligesom du under opholdet kan modtage SU efter gældende regler. Ambassaden yder et tilskud på 4.000 kr. pr. måned kost, logi og transport ved indlevering af dokumentation. Herudover afholder vi evt. andre udgifter forbundet med dit arbejde. Opholdet kan blive tilrettelagt på en måde, som sikrer meritoverførsel efter behov. Der vil ligeledes blive taget højde for eventuel opgaveskrivning ved planlægningen af arbejdstiden.

 

Ansøgning

Du skal skrive din ansøgning på engelsk og i ansøgningen fokusere på, hvad der motiverer dig for at søge stillingen, og hvordan du kan se dig selv bidrage til ambassadens arbejde. Send din ansøgning inkl. CV, eksamensresultater og evt. relevante bilag til [email protected] og mærk den ”Trainee Application + navn”. Ansøgning med tilhørende dokumentation bedes sendes i ét PDF-dokument. Ansøgningsfristen for praktikophold med start i august er 13. marts og ansøgningsfristen for praktikopholdet med start i februar er 8. september.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Head of Public Diplomacy & Partnerships, Annette Østergaard Jørgensen på [email protected] eller på telefon: +65 9772 0473 (kan kontaktes på WhatsApp).