Gå til indhold

Landefakta

Her kan du få en række faktuelle informationer om Singapore.
Sidst opdateret d. 5. marts 2020

Geografi

Hovedstad: Singapore
Areal: 719,1 km2
Indbyggertal: 5,64 mio. (2018)
Procentvise ændring i indbyggertal: 0,5 pct. i forhold til 2017
Befolkningstæthed: 7,804 personer pr km2
Fertilitetsrate: 1,14 pr. kvinde 
Befolkning: Kinesere 76,1 pct., malajer 15 pct., indere 7,4 pct., andre 1,5 pct.
Sprog: Engelsk, kinesisk (mandarin), malaysisk og tamil er officielle sprog. Engelsk anvendes i den offentlige administration og som arbejdssprog generelt.
Religion: Buddhisme 32 pct., kristendom 19 pct., islam 14 pct., taoisme 11 pct. og hinduisme 5 pct. 18 pct. tilhører ingen religion.

Kilde: www.singstat.gov.sg

Økonomi

BNP: SGD 487,1 mia.
BNP pr. indbygger: SGD 86.383
Vækst i BNP: 3,2 pct.
Inflation: +0,4 pct. 
Valuta: Singapore dollars (SGD)
Kilde: 
www.singstat.gov.sg (2018 data)

Singapore har haft en næsten uafbrudt økonomisk vækst siden 1965 - kun undtaget de globale og regionale økonomiske kriser i 1985, 1998, 2001 og 2009, hvor Singapore havde negativ vækst. Siden deres uafhængighed i 1965 har landet haft en gennemsnitlig vækst på 7,7%. Takket være gode statsfinanser og en stærk statslig involvering har Singapore en sund økonomi og er det eneste land i Asien med en AAA-kreditvurdering. 

En diversificeret økonomi
Ledigheden på arbejdsmarkedet er lav (2,0 pct., 2018), og Singapore har konsekvent diversificeret sin økonomi. Den finansielle sektor har udviklet sig til et asiatisk finanscentrum, og man udvikler en række højværdisektorer med offentlig forskningsstøtte. Singapore vil være en vidensøkonomi med fokus på uddannelse, digitale medier, bioteknologi og cleantech. Det sker bl.a. ved store offentlige investeringer, tiltrækning af international viden og forskning og gennem en lang række økonomiske incitamenter til selskaber inden for nøgleindustrierne. 

Moderat BNP-vækst

Singapore oplevede i 2018 en vækst i BNP på 3,2%. Dette er mindre end fremgangen på 3,6% i 2017, men bedre end fremgangen i 2016 på 2,4%. Produktionssektoren stod for den største del af væksten drevet af elektronik, transport, ingeniørvirksomhed og biomedicinsk produktion.

Vækst og inflation
Trods usikkerhed i den globale samhandel forventer regeringen en vækst på mellem 1,5% og 3,5% for 2019. Væksten skal drives af informations- og kommunikationssektoren, uddannelses- og sundhedssektoren, samt af digitalisering. Samtidigt forventes byggesektoren at se en vækst efter nogle års stilstand. Væksten forventes at dæmpes på baggrund af handelskonflikten mellem USA og Kina og den faldende vækst i den kinesiske økonomi. Samtidigt påvirker risikoen for en no-deal Brexit også forventningerne til væksten. Væksten forventes især hæmmet i serviceindustrien, samt i produktionssektoren, som har set et opsving de sidste par år.
Singapores forbrugerprisindeks har de sidste par år ligget stabilt niveau med en inflation på +0,5% i 2017 og +0,4% i 2018. Inflationen forventes at stige til +1,1% i 2019. Inflationen er faldet markant over de seneste år fra et niveau på 5% i 2011.

Sårbar over for risici
Ifølge IMF forventes Singapores økonomi at vokse yderligere. De seneste års vækst har været drevet af eksternt orienteret sektorer, som har draget fordel af den globale ekspansion. Inflationen forventes at have nået et lavpunkt og kun at stige moderat i de kommende år. Betalingsbalancen set i forhold til BNP er fortsat meget positiv. Singapores udfordringer med øget digitalisering og en aldrende befolkning har ført til strukturelle ændringer, der efter IMF’s vurdering kan være med til at øge produktiviteten i landet.

IMF forudser at Singapore i den nærmeste fremtid er sårbar overfor eventuelle afsmittende effekter fra en aftagende verdensøkonomi, økonomisk afmatning i Kina eller forringelse af Europas økonomiske forhold.

Ifølge IMF, er Singapores finansielle institutioner primært sårbare over for en intensivering af de globale handelsspændinger og en global vækst, der er lavere end forventet. IMF vurderer dog, at en succesfuld omstilling af Singapores økonomi til en innovationsbaseret vækstmodel vil øge produktiviteten og have en positiv afsmitning på resten af regionen. Singapores banker er solide og boligmarkedet under kontrol qua centralbankens restriktive tiltag på området. Der er tillid til markedet, ikke mindst fordi Singapores økonomi er sund ift. både betalingsbalancens løbende poster og den strukturelle budgetsaldo.

Regering

Statsoverhoved: Præsident Halimah Yacob (2017-)
Regeringsleder: Premierminister Lee Hsien Loong (2004-)
Vicepremierminister: Heng Swee Keat
Udenrigsminister: Dr Vivian Balakrishnan

Regeringen udpeges af præsidenten, som primært har ceremonielle opgaver.
Premierministeren leder étkammerparlamentet, der består af 89 direkte valgte medlemmer, tre regeringsnominerede medlemmer fra oppositionen og ni parlamentsmedlemmer, der er udnævnt af præsidenten for at sikre minoritetsrepræsentation.

Indenrigspolitik

Singapore er en republik dannet i 1965.
Siden Singapore blev selvstændig, har People’s Action Party (PAP) ledet landet. Partiet er grundlagt af Lee Kuan Yew, der var landets første premierminister i 25 år. I 2004 blev hans søn Lee Hsien Loong landets tredje premierminister. Regeringen har ud over premierministeren to vicepremierministre og 16 øvrige ministre. Der er valg hvert femte år, senest i september 2015, hvor PAP fik ca. 70 pct. af stemmerne og 83 af de 89 mandater i Parlamentet. De resterende seks parlamentsmedlemmer tilhører oppositionspartiet Worker’s Party.

Det seneste præsidentvalg blev afholdt i september 2017, hvor Halimah Yacob overtog præsidentposten efter Tony Tan Keng Yam. Præsident Halimah Yacob kommer fra den malaysiske befolkningsgruppe og er den første kvindelige præsident.

Bystaten har siden uafhængigheden i 1965 oplevet næsten uafbrudt økonomisk vækst, dog med lavere vækstrater i de senere år.
Singapores økonomiske fremtidssikring bygger på en vækstplan udgivet i februar 2017 - ’the Future of the Economy Report’. Planen indeholder en række initiativer, der skal fremtidssikre Singapore gennem automatiseret produktion og omstilling af økonomien med øget fokus på innovation og digitale forretningsmodeller. I de årlige budgetter gennemføres desuden i stigende grad hjælpeprogrammer til de ældste generationer i Singapore.

Udenrigspolitik

Singapore deltager aktivt i FN og går foran i regionale fora som ASEAN og APEC. Landet var desuden en af hovedinitiativtagerne til ASEM og Global Governance Group (3G). WTO-medlemmet Singapore er fokuseret på frihandel samt overholdelse af international lov og orden. Singapore har indgået en lang række regionale og bilaterale handelsaftaler og deltager desuden i forhandlingerne om en regional frihandelsaftale i Asien (Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)). Fokus i internationale spørgsmål er på fredelig konfliktløsning, respekt for international lov samt fremme af frie handelsrelationer.

EU-frihandelsaftale

Formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk og Premierminister Lee underskrev EU-Singapore frihandelsaftale (EUSFTA) ifm. ASEM i Bryssel i oktober 2018. Aftalen trådte i kraft 21. november 2019. Frihandels- og investeringsaftalerne med Singapore er EU's første afsluttede bilaterale aftale med et ASEAN-land.

Forholdet til stormagter
Singapore er ikke-allieret og søger venskab med alle nationer, hvor i sær gode forhold til stormagterne USA og Kina prioriteres højt. Singapore underskrev en frihandelsaftale med USA i 2003, og i 2008 indgik Singapore som det første asiatiske land en frihandelsaftale med Kina.

Sikkerhedspolitik
Singapore har et stort og moderne forsvar, der tegner sig for ca. 20 pct. af det offentlige budget. Forsvaret samarbejder bl.a. med USA og Australien om forsvarsanliggender og med Malaysia og Indonesien om at bekæmpe pirater i Malacca-strædet. Et stort forsvar er en del af Singapores selvforståelse som et lille land med store naboer.
Der er to års værnepligt og efterfølgende reservistforpligtelse for mænd. Ledende politikere og embedsmænd har ofte en fortid som officerer i forsvaret.